“Van kennis naar kunde” Ervarend leren.

Platform voor ervaringsgerichte nascholing.

Driehoektraining is een platform dat trainingsmateriaal, kennis, kunde en ervaring levert op het gebied van Ouderbetrokkenheid, Effectief communiceren met ouders en leerlingen, Omgaan met leerlingen op sociaal-emotioneel vlak,  School & Veiligheid, Voortijdig Schoolverlaten, Diversiteitsvraagstukken, Onderwijs & Nieuwkomers” LOB, Adaptief Onderwijs en Passend Onderwijs. Wij ontwikkelen en faciliteren trainingen voor leerkrachten, ib’ers en iedereen die werkzaam is in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Driehoektraining brengt de belangen van het kind/de leerling, de ouders en de school op een positieve wijze samen zodat deze driehoeksrelatie optimaal functioneert.

Inmiddels is Driehoektraining bij veel onderwijsorganisaties actief (regulier en speciaal onderwijs). Op het gebied van meedenken in het neerzetten van een optimaal veilig pedagogisch klimaat en het aanbieden van verschillende praktische trainingen op maat (o.a. ouderbetrokkenheid, passend onderwijs, conflicthantering. school en veiligheid en teamtrainingen.

Deze praktische trainingen hebben een interactief karakter waarbij ervarend leren centraal staat. Meer info: bit.ly/1PhdfHZ

We werken op de degelijke basis van gedragswetenschap, communicatietheorie en ervaren procesbegeleiders/trainingsacteurs. Maatwerk is het uitgangspunt: jouw leervragen en die van je organisatie zijn leidend! Daarbij kunnen we elke training theoretisch inkaderen naar een specifiek beleidsthema of vraagstuk zoals passend onderwijs, school en veiligheid, grensoverschrijdend gedrag of bijvoorbeeld samenwerking in het team.

Vanuit het platform Driehoektraining verzorgen we ter kennismaking de proeverij “Effectieve communicatie met ouders en leerlingen” De proeverij wordt uitgevoerd in 90 minuten. Deze workshop is gevalideerd door registerleraar.

Betrokken­heid van ouders bij de school en het onderwijs belangrijk is van­wege een vijftal motieven:

  • taakverlichting van de school
  • afstemming over de opvoeding
  • ondersteuning van het leerproces
  • als uiting van burgerschap
  • als een middel tot culturele integratie

(Bron: Onderwijsraad)

Goede contacten tussen ouders en school komen de leerprestaties van kinderen ten goede en versterken de school.

DRIEHOEK

 

 

ouderbetrokkenheid Acatief partnerschap omgaan met agressie omgaan met agressie conflicthantering united4education interculturele communicatie interculturelecommunicatie.nl effectief communiceren ouderbetrokkenheid.nl ouderbetrokkenheid.eu ouderbetrokkenheid.be PABO lerarenopleidingen.nl lerarenopleiding pabo opleidingen omgaanmetagressie.nl omgaanmetagressie.com interactievetheater.nl  conflicthantering.nl, ouderbetrokkenheid.nl assessments ouderbetrokkenheid3.0.nl driehoektraining.nl ouders en onderwijs oudersenonderwijs oudersenonderwijs oudersenonderwijs   ouders school buurt www.academyinc.nl  https://nl.linkedin.com/in/academyinc #nieuwkomers @lowan # lsatiggedraddebaas

Nieuwkomers in Noord. 15-februari. ‘Effectief communiceren met ouders en leerlingen’ Driehoektraining in samenwerking met Ouders & Onderwijs @lowanNieuwkomers in Noord. 15-februari. ‘Effectief communiceren met ouders en leerlingen’ Driehoektraining in samenwerking met Ouders & Onderwijs @lowan https://www.lowan.nl/primair-onderwijs/organisatie/professionalisering-2/nieuwkomers-in-noord/ Studidag AMOS, Stichting BOOR

 

EducatiefVideoPlatform2017-2