09 May 2014 ~ 1 Comment

“Effectief communiceren met ouders” #ouderbetrokkenheid #nieuwkomers

“Effectief communiceren met ouders” 
Bouwen aan educatief partnerschap met nieuwkomers / migrantenouders ?

Scholen ervaren deze ouder vaak als ‘weinig betrokken’ en ‘moeilijk bereikbaar.

Op welke wijze beïnvloeden uw eigen gedrag (en waarden) het gedrag van de ouders? Welk cultuurspecifiek gedrag roept irritaties bij u op? (bijvoorbeeld onverwachte felheid/agressie of juist afhankelijkheid). Waarom leiden andere cultuurwaarden en drijfveren tot andere communicatiepatronen? En hoe herken ik deze patronen? Hoe kan ik aansluiten in communicatie zonder mij aan te passen? Hoe om te gaan met taalproblemen? Hoe ga ik om met ongewenst gedrag?

Vorm

Deze interactieve training kent een persoons- en praktijkgerichte aanpak. Er wordt gewerkt met situaties uit de alledaagse praktijk die met afwisselende werkvormen naar het ‘hier en nu’ worden gehaald. Daarmee ontstaat bij de deelnemer gevoel en inzicht in hoe hij/zij handelt in reactie op een situatie en gedrag van de ander. De interactieve werkvormen bestaan o.a. uit dilemma”s, reflectieopdrachten,  video–observatie-zelfanalyse en ‘belevend ervaren’. Dit alles is gebaseerd op een gedegen theoretisch en empirisch kader dat op inspirerende wijze wordt gebracht met veel voorbeelden. De procesbegeleiders die deze workshop / training verzorgen, hebben allen een achtergrond als docent drama, trainers met een trainingsacteurs-achtergrond en affiniteit met diversiteitsvraagstukken.

Wat levert het op voor de leerkrachten?

Naast een theoretisch kader met betrekking tot diversiteitsvraagstukken en praktische werkvormen wordt er gewerkt aan persoonlijke leerdoelen. De werkwijze wordt zorgvuldig nageleefd. Veiligheid, respect en bewustwording zijn belangrijke waarden waaraan wij hoge eisen stellen. Middels simulaties wordt de onderwijzer bewust van haar of zijn houding en het effect daarvan op de ander. Het ervarend leren staat centraal.

Na deze training heeft u inzicht en de vaardigheden om aan te sluiten (niet verwarren met aanpassen) bij een grote diversiteit aan ouders van verschillende culturele achtergronden.

Je wordt jezelf bewuster van je eigen houding en je leert hoe je het beste contact kunt maken met ouders van verschillende culturele achtergrond.

Hiernaast wordt aandacht besteed aan Interculturele sensitiviteit, oordeelsvorming, waarneming, feitelijke observatie, bewustwording van eigen houding, zowel verbaal als non-verbaal en het effect daarvan op de ander. Er wordt met name aandacht besteed aan bewustwording van je non-verbale gedrag en hoe je op effectieve wijze spanningen weet te regulieren, zodat je met een open houding, het gewenste effect kan behalen.

Planning

Deze training wordt afgestemd op de context van de organisatie en de ervaringen van de medewerkers. Met een tweetal medewerkers wordt vooraf een interview-/intakegesprek gehouden om de training zo goed mogelijk af te stemmen op de deelnemers.

N.B.. Steeds meer scholen ontdekken de praktische aanpak van Driehoektraining. (Efficiënt, praktisch en pragmatisch).

Volg ons op linkedin: Driehoektraining Educatief (video)platform
Aandachtspunten bij intercultureel oudercontact: http://www.driehoektraining.nl/wp-content/uploads/oudercontact1.pdf
Kernwaarde identiteit: Individualisme  en Collectivisme: http://www.driehoektraining.nl/wp-content/uploads/individualisemvscollectiviesme1.pdf
Blogs: #schoolveligheid #passendonderwijs #ouderbetrokkenheid: https://www.linkedin.com/today/posts/academyinc

Wees Sociaal, Deel en verdeel!

One Response to ““Effectief communiceren met ouders” #ouderbetrokkenheid #nieuwkomers”

  1. Davina Offers 30 August 2019 at 10:30 am Permalink

    Ik zou graag willen waar en wanneer trainingen over ouderbetrokkenheid worden gegeven.


Leave a Reply to Davina Offers