15 August 2014 ~ 0 Comments

Formulier omgekeerde oudergesprekken #ouderbetrokkenheid

Formulier omgekeerde oudergesprekken( bedoeld voor zowel ouders als onderwijsprofessionals: vragenlijstoudervertelgesprek

N.B.. Steeds meer scholen ontdekken de praktische aanpak van Driehoektraining. (Efficiënt, praktisch en pragmatisch).

Speciaal aanbod “Het bespreekbaar maken van beladen thema’s” 

Praktische studiedag “Onderwijs & Nieuwkomers

Praktische studiedag “Effectief communiceren met ouders”

Praktische studiedag “Het bespreekbaar maken van beladen thema’s”

 Voor een zinvolle, leuke en inspirerende invulling van een studiedag: http://bit.ly/1XfkT5T

Wees Sociaal, Deel en verdeel!

Leave a Reply