02 March 2015 ~ 0 Comments

Format / Werkwijze / Mogelijkheden #Ouderbetrokkenheid #Registerleraar #Studiedagen

Vanuit het platform Driehoektraining verzorgen we ter kennismaking de proeverij Blijf je emoties de baas” (Effectieve communicatie met ouders en leerlingen ). De proeverij wordt uitgevoerd in 90 minuten. Deze workshop is gevalideerd door registerleraar.

Format/ werkwijze/ mogelijkheden: formatdriehoektraining

Educatief partnerschap: Driehoektraining

Gevarieerd aanbod: in onderling overleg stellen we het programma op maat samen. #studiedagen. Gevarieerd aanbod

Actueel: aankomende seminars: http://www.driehoektraining.nl/?p=3143

Vanuit het platform Driehoektraining verzorgen we ter kennismaking de proeverij “Blijf je emoties de baas” (Effectieve communicatie met ouders en leerlingen ). De proeverij kan worden uitgevoerd in 60 minuten à twee uur. flyerdriehoektraining

Driehoektraining brengt de belangen van het kind/de leerling, de ouders en de school op een positieve wijze samen zodat deze driehoeksrelatie optimaal functioneert!

Tijdens deze training word je je bewust van je non-verbale gedrag en reacties wanneer je uit je comfortzone wordt gehaald.

Je ervaart hoe je op effectieve wijze spanningen weet te reguleren, zodat je met een open houding (en voor je eigen welzijn) het gewenste effect kan behalen. Ervarend leren staat centraal. Je krijgt inzicht in je eigen handelen en ontvangt handvatten om je spanningen te kanaliseren.

Deze proeverij/ workshop is uitermate geschikt tijdens de studiedagen. De workshop “Blijf je emoties de baas” is interactief, waarbij het ervarend leren staat centraal. De workshop wordt zeer goed geëvalueerd.

Training “Omgaan met emoties en conflicten”: Van agressie naar betrokkenheid: http://www.driehoektraining.nl/?p=2916

“Omgaan met jongeren uit de jeugdcultuur” Effectief beïnvloeden van gedrag. http://www.driehoektraining.nl/?p=2886

Casuïstiek/ praktijkvoorbeelden/ leerprogramma  : http://www.driehoektraining.nl/?p=2391

Driehoektrainingen worden altijd zeer goed gewaardeerd door onze cursisten.

P.S.  Een aantal referenties:

http://www.amosacademie.nl/  Mevrouw Agnes Doek.

Praktijkonderwijs Esloo College: Heer Marcel Groenewegen. #Lucas onderwijs

Basisschool OBS de Wilgenstam,  Heer  Peter Bergen. # Stichting Boor

Deelname aan het  congres VMBO  passend onderwijs. “Effectief communiceren met ouders en leerlingen”

BS Mobiel. Mevrouw Thea Kalsbeek.

www.westerparkschool.eu. Heer Bert Mellink. #AWBR (Amsterdam West Binnen de Ring)

De praktische trainingen “Effectief communiceren met ouders” met registratienummer 9Ag2usKJdX en de training “Omgaan met emoties en conflicten” met registretienummer fdVrJYWIlQ  zijn valide bevonden door de registercommissie en staat nu gewaardeerd met het aantal SBU= 6 uur (4 contacturen plus 2 uur zelfstudie) @ www.registerleraar.nl

Initiator van Driehoektraining:  http://www.linkedin.com/in/academyinc

 

 

 

Wees Sociaal, Deel en verdeel!

Leave a Reply