29 March 2015 ~ 0 Comments

Van agressie naar betrokkenheid @veiligopschool Agressie? Macht of Onmacht? #ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid:

Zie ouders als opvoedingspartners; informeer en betrek hen tijdig. Agressie ontstaat meestal niet zomaar. Ouders vinden dat de school hen vaak slecht of in een laat stadium informeert als er problemen zijn met hun kind. Ouders voelen zich niet altijd serieus genomen in hun zorgen om hun kind.. Een goede relatie tussen de school en ouders is essentieel voor de schoolveiligheid.

Driehoektraining: “Omgaan met emoties en conflicten” Macht of Onmacht?

Onmacht: frustratie gedrag (gevoel) komt voort uit onmacht en uit zich vaak onbewust vanuit een impuls (gevoel). Macht: instrumenteel gedrag  (rationeel) is altijd doelbewust  en is erop gericht macht te krijgen over de ander.

Door je eigen gedachten en gevoelens te beïnvloeden kun je invloed uitoefenen op de ander. Weerstand=Behoefte. Begrip tonen is  iets anders dan gelijk geven.

gezondespanning

P.S.Blijf je emoties de baas!  http://www.driehoektraining.nl/wp-content/uploads/flyer-03.pdf

De praktische  training “Omgaan met emoties en conflicten” met registratienummer fdVrJYWIlQ  zijn valide bevonden door de registercommissie en staat nu gewaardeerd met het aantal SBU= 6 uur (4 contacturen plus 2 uur zelfstudie)

P.S. De waardering voor Driehoektrainingen is hoog. De kracht van de training is dat er wordt gewerkt in kleine groepen. Per zeven deelnemers wordt er één procesbegeleider ingezet. (Trainer met trainingsacteurs-achtergrond) Ervarend leren staat centraal. Referenties: http://www.driehoektraining.nl/?p=2772

P.S.  Leerprogramma “Omgaan met emoties en conflicten” :  http://www.driehoektraining.nl/?p=1351

Handige tips: agressieve-ouders-en-ouderbetrokkenheid

 

Wees Sociaal, Deel en verdeel!

Leave a Reply