29 February 2016 ~ 0 Comments

Aantal evaluatuies:

OBS De Wilgenstam

VMBO Esloo College

Proeverij Amos

CBS de Morgenstar

Mill-Hill College

evaluatiesbs-mobiel27-08-14

Opdrachtgevers :

Lowan “ondersteuning onderwijs nieuwkomers”

Stichting Amos

Stichting Boor

SBO ‘t Palet

Clusius College

Inspectie van het onderwijs

Hogeschool Rotterdam

Wageningen Universiteit

Inmiddels is Driehoektraining bij veel onderwijsorganisaties actief (regulier en speciaal onderwijs). Op het gebied van meedenken in het neerzetten van een optimaal veilig pedagogisch klimaat en het aanbieden van verschillende praktische trainingen op maat (o.a. ouderbetrokkenheid, passend onderwijs, conflicthantering. school en veiligheid en teamtrainingen.

volg ons op linkedIn. 

Wees Sociaal, Deel en verdeel!

Leave a Reply