05 March 2016 ~ 0 Comments

schoolveiligheid paragraaf #school & #veiligheid #schoolreglement @politie

Leerlingen en ouders / verzorgers mogen van de school verwachten, dat zij

 1. Het onderwijs aan de leerling verzorgt met inachtneming van de missie en de doelstelling van de school;
 2. Met respect en met inachtneming van de gewenste omgangsvormen omgaat met de leerling en ouders / verzorgers;
 3. Voor de veiligheid van de leerling zorgt.

De school mag van de leerlingen verwachten, dat zij

 1. De missie, waar de school van uitgaat, respecteren of onderschrijven, en in hun gedrag en uitlatingen rekening houden met deze grondslag;
 2. Met respect en met inachtneming van de gewenste omgangsvormen omgaan met medeleerlingen en personeel van de school;
 3. Kennis nemen van de op hen van toepassing zijnde, in de school geldende, regels.
 4. Zich aan de binnen de school geldende regels houden;
 5. Meedenken over de veiligheid op school, al dan niet door te participeren in de 
leerlingenraad / leerlingenkring.

De school mag van de ouders / verzorgers verwachten, dat zij

 1. De missie, waar de school van uitgaat, respecteren of onderschrijven, en in hun gedrag en uitlatingen rekening houden met deze grondslag;
 2. met respect en met inachtneming van de gewenste omgangsvormen omgaan met alle betrokkenen in de school;
 3. de voor de school geldende regels, onder andere op het gebied van veiligheid, respecteren en onderschrijven;
 4. meedenken over de veiligheid op school, al dan niet door te participeren in de ouderraad.

Lees verder: schoolveiligheid_paragraaf_veiligheid_schoolreglement

Effectief het gesprek aangaan met leerlingen over maatschappelijk gevoelige thema’s? https://www.linkedin.com/pulse/effectief-het-gesprek-aangaan-met-leerlingen-over-themas-nazarian?trk=pulse_spock-articles

Wees Sociaal, Deel en verdeel!

Leave a Reply