16 March 2016 ~ 0 Comments

Rotterdamse Lerarenbeurs 2016. @lerarenmetlef @wandervanes @onderwijsbeleid010 @Rotterdam

Deze beurs is bedoeld om een opleiding of cursus te kunnen volgen, of bijvoorbeeld voor een stage of persoonlijke coaching. De aanvraag staat open voor alle leraren op Rotterdamse scholen met een lesbevoegdheid in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Ook pedagogisch medewerkers in de Rotterdamse VVE (voor- en vroegschoolse educatie) kunnen de beurs aanvragen.
De Rotterdamse Lerarenbeurs is onderdeel van de Rotterdamde Onderwijs CAO. http://onderwijsbeleid010.nl/leraren-cao

formulier aanmelding lerarenbeurs 2016

P.S.

Vanuit Driehoektraining hebben wij veel positieve ervaringen met de uitvoering van de praktische trainingen betreffende; effectief communiceren met ouders, schoolveiligheid, diversiteitsvraagstukken, kijken naar de leerbehoefte van de keerlingg  e.a

Link: https://www.linkedin.com/pulse/je-kunt-de-richting-van-wind-niet-veranderen-maar-wel-rubik-nazarian?trk=mp-reader-card

Flyer Driehoektraining: http://www.driehoektraining.nl/wp-content/uploads/flyerdriehoektraining6.pdf

 

Wees Sociaal, Deel en verdeel!

Leave a Reply