29 March 2016 ~ 0 Comments

Wat werkt tegen pesten?’ Basisscholen gezocht voor grootschalig onderzoek. @UniUtrecht #pesten

De voordelen van deelname

Als uw school meewerkt aan het onderzoek levert dit een paar concrete voordelen op:

  • U kiest zelf het antipestprogramma dat goed bij de visie van uw school past.
  • U voldoet aan de wettelijk vereiste monitoring van pesten op uw school. Deze monitoring voldoet aan de eisen voor een leerlingvolgsysteem op dit gebied.
  • U ontvangt € 800,- als u deelneemt aan een universeel programma. U kunt dit bedrag naar eigen inzicht voor de school besteden.
  • U mag gebruikmaken van het beeldmerk ‘Wat werkt tegen pesten?’. Zo laat u zien dat uw school bijdraagt aan het zoeken naar oplossingen tegen pesten. U kunt het beeldmerk op uw website plaatsen of in nieuwsbrieven gebruiken. Ook ontvangt u stickers die u bijvoorbeeld bij de hoofdingang van uw school kunt plakken.
Om pesten effectief te voorkomen is uw hulp nodig.

Deelnemen

Stap 1: door het invullen van een formulier kunt u zich opgeven voor een informatief gesprek met een medewerker van een universeel antipestprogramma. U kunt ook aangeven dat u in overleg met de onderzoekers een programma wilt kiezen. Voor de selectieve programma’s kunt u zich alleen aanmelden als uw school al gebruikmaakt van KiVa.

Stap 2: een medewerker van het door u gekozen antipestprogramma neemt contact met u op. Wanneer uw keuze voor het programma definitief is, worden de onderzoekers hiervan op de hoogte gesteld.

Stap 3: een onderzoeker neemt contact met u op voor een afspraak om het onderzoek met u door te nemen.

Stap 4: het onderzoek start.
Aanmelden voor het onderzoek kan tot uiterlijk 1 mei 2016.

Wees Sociaal, Deel en verdeel!

Leave a Reply