17 October 2016 ~ 0 Comments

Driehoektraining benadert de praktijk. #studiedag #ouderbetrokkenheid

Trainingsopzet: ( situatie– gedrag – leerdoel) .  Deze drie componenten vormen de basis van waaruit de training wordt opgebouwd. Vanuit de casuïstiek die door u en andere deelnemers wordt ingebracht, kijken we  naar het gedrag waarmee u wilt oefenen.

De rol van de procesbegeleiders @Driehoektraining,  hierin is de professional een spiegel voor te houden, zodat de professional kan onderzoeken wat het beste bij hem / haar past, om met behoud van contact met de ouder en voor zijn / haar eigen welzijn het gezamenlijke belang van het kind / de leerling na te streven.

We werken op basis van gedragswetenschap, communicatietheorie en ervaren procesbegeleiders/trainingsacteurs.

Enkele vraagstukken van de leerkrachten, die tijdens de training aan bod zullen komen:

Hoe om te gaan met ouders die irreële verwachtingen hebben t.o.v. hun kinderen?
Hoe ga ik om met onverwachte (negatieve) gesprekken vlak voor schooltijd?
Hoe kan ik reageren wanneer de boodschap van een gesprek niet door lijkt te dringen?
Hoe handel je als ouders in de schaamte-modus steken en hun kind verdedigen?

Hoe voer ik een ‘slecht nieuws’ gesprek?
Hoe weet ik zeker dat de boodschap goed overkomt bij gesprekken met anderstaligen?
Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik mezelf zeker voel als ik in gesprek treed met de ouders?
Hoe benader ik ouders die moeilijk te bereiken zijn?
Hoe geef ik aan wat ouders van het onderwijs van hun kind kunnen verwachten?
Hoe voer ik op een goede manier een lastig gesprek? Hoe geef ik mijn grenzen tijdig aan met behoud van een goede relatie?

Leerprogramma en werkwijze

Er wordt uitgegaan van een theoretisch kader en praktische oefeningen met betrekking tot non-verbale en verbale communicatie. Hierbij wordt onder andere aandacht besteed aan ‘zelfmanagement’ (grondhouding, ademhaling, spierspanning, het sturen van gedachten), het ombuigen van weerstand en het omgaan met frustratie. Middels simulaties, cq korte interventies wordt de deelnemer bewust van haar of zijn houding en het effect hiervan op de ander.

Wat levert het op voor de deelnemers?

Je wordt je bewuster van je eigen houding en je leert hoe je de communicatie in positieve zin kunt beïnvloeden.

Na het volgen van de training zullen de deelnemers beter in staat zijn om:

  • Interventies toe te passen om weerstand te kunnen ombuigen, zodat ouders op een positieve manier kunnen participeren in het onderwijsproces van hun kind
  • Bewust te zijn van het effect dat het gedrag van hun gesprekspartner op hen heeft
  • Persoonlijke grenzen aan te geven op een manier waarop dit een positief effect heeft op de relatie met de ouders
  • De relatie met de ouders te versterken.
 
 
 
P.S. Schoolveiligheid:
Effectief het gesprek aangaan met leerlingen over maatschappelijk gevoelige thema’s? #School & Veiligheid

Het bespreekbaar maken van bijvoorbeeld de holocaust, seksuele diversiteit, (cyber) pesten, discriminatie, criminaliteit, hard straatgedrag, agressieve houding, grensoverschrijdende gedragingen, radicalisering, polarisatie e.a zijn hier voorbeelden van.

Ook voor jullie school zetten we graag onze kennis en ervaring in. We werken op basis van gedragswetenschap, communicatietheorie en ervaren procesbegeleiders/trainingsacteurs. Maatwerk is het uitgangspunt: jouw leervragen en die van je organisatie zijn leidend. Daarbij kunnen we elke training theoretisch inkaderen naar een specifiek thema of vraagstuk.

Link: https://www.linkedin.com/pulse/effectief-het-gesprek-aangaan-met-leerlingen-over-themas-nazarian?trk=mp-reader-card

Wees Sociaal, Deel en verdeel!

Leave a Reply