01 December 2016 ~ 0 Comments

Interculturele overbrugging door effectief communiceren @Meetup010

Powerpoint “Interculturele overbrugging” @meetup010 30-12-16 : Link meetup010

P.S. De volgende Meetup010 is op 19 januari over kunst en onderwijs. Op 12 april gaat hij over startende leraren.

P.S. De volgende Meetup020 is op 1 februari: overgangen PO ⇒ VO en VO ⇒ vervolgonderwijs

Wees Sociaal, Deel en verdeel!

Leave a Reply