29 December 2016 ~ 0 Comments

Ontwikkeling zelfregulatie emoties: ouders als ervaringsdeskundige #ouderbetrokkenheid

Een van de belangrijkste taken die ouders hebben is om kinderen te leren omgaan met hun gevoelens. Elk kind krijgt in zijn leven te maken met tegenslag of stress en moet vaadigheden ontwikkelen om daarmee om te gaan. De emotionele veerkracht die kinderen hebben, ofwel hun vermogen om met uiteenlopende gevoelens om te gaan, is belangrijk voor geluk, welbevinden en succes in hun latere leven.

 

Jacqueline Blaak-Venneman: Intern begeleider PC/RK De Hoeksteen- Beleidsondersteuner Ouderbetrokkenheid

 

Wees Sociaal, Deel en verdeel!

Leave a Reply