01 May 2022 ~ 0 Comments

Zeg nee tegen agressie


Onmach
t: frustratie gedrag (gevoel) komt voort uit onmacht en uit zich vaak onbewust vanuit een impuls (gevoel). 

Macht: instrumenteel gedrag (rationeel) is altijd doelbewust en is erop gericht macht te krijgen over de ander.Bij grensoverschrijdend gedrag (macht)  gaat men over de grenzen van een ander. Stel duidelijke grenzen aan. 

Training “Effectief communiceren : “Omgaan met emotie en agressie “

Wees Sociaal, Deel en verdeel!

Leave a Reply