19 August 2022 ~ 0 Comments

Ouderbetrokkenheid in secundaire scholen: Aan de slag met de coachingstool ‘Samen et ouders’. 

Ruben Vanderlinde, professor aan de Vakgroep Onderwijskunde van Universiteit Gent

Een goede samenwerking tussen scholen en ouders leidt tot verschillende positieve effecten voor de schoolloopbaan van jongeren. Als scholen investeren in de relatie met ouders loont dat dan ook de moeite. In het secundair onderwijs is ouderbetrokkenheid grotendeels onbekend terrein. Steeds meer secundaire scholen worstelen met het bereiken en betrekken van ouders. Zij zijn zoekende en er is geen of weinig begeleiding voorhanden. In deze bijdrage wordt een online coachingstool gepresenteerd die secundaire scholen ondersteunt in het werken aan ouderbetrokkenheid. Twee secundaire scholen in Brussel gingen met de coachingstool aan de slag om veranderingsprocessen in het omgaan met ouders op gang te brengen. Hun ervaringen staan ook centraal in deze bijdrage.

Wees Sociaal, Deel en verdeel!

Leave a Reply