Ouderbetrokkenheid in secundaire scholen: Aan de slag met de coachingstool ‘Samen et ouders’. 

Ruben Vanderlinde, professor aan de Vakgroep Onderwijskunde van Universiteit Gent Een goede samenwerking tussen scholen en ouders leidt tot verschillende positieve effecten voor de schoolloopbaan van jongeren. Als scholen investeren in de relatie met ouders loont dat dan ook de moeite. In het secundair onderwijs is ouderbetrokkenheid grotendeels onbekend terrein. Steeds meer secundaire scholen worstelen … Continue reading Ouderbetrokkenheid in secundaire scholen: Aan de slag met de coachingstool ‘Samen et ouders’.