22 October 2012 ~ 0 Comments

Ouders – Samen sterk rond ouderbetrokkenheid

Inschrijven

Conferentie LBBO ‘Samen sterk!’ op weg naar passend onderwijs.
Veel meer dan algemeen gedacht wordt, hebben ouders een grote invloed op de schoolcarrière van hun kind. Ouders en school zouden daarom nog meer dan voorheen moeten gaan samen werken. Daarom trekken ouders en begeleiders in het onderwijs samen op in de conferentie ‘Samen sterk’ op 20 november in Ede.

Aan het einde van de conferentie zullen de uitkomsten gedeeld worden tijdens een forum waarin ook een afgevaardigde van het Ministerie van OCW zal plaatsnemen.

Allereerst even voorstellen
Deze dag wordt georganiseerd door de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs, kortweg LBBO.
De LBBO is de beroepsgroep voor intern begeleiders, ambulant begeleiders en gedragsspecialisten, kort gezegd IB’ers, AB’ers en GS’ers. Voor het leesgemak noemen we ze hier begeleiders in onderwijs

Wat willen wij?
Op 20 november organiseert de LBBO een conferentie waarin we samen met ouders willen praten over ouderbetrokkenheid. Het programma is in samenwerking met de landelijke oudervereniging Balans tot stand gekomen. Tijdens de conferentie willen begeleiders in onderwijs in gesprek met ouders samen op weg gaan naar een stevige ouderbetrokkenheid.

Waarom?
Ouders van kinderen met bijvoorbeeld adhd of autisme hebben vaak contact met begeleiders in het onderwijs omdat hun kinderen extra hulpvragen hebben. Zij zijn immers degenen met de extra expertise waar uw kind behoefte aan heeft. Juist in de gesprekken tussen ouders en begeleiders spelen zich dan ook de passendonderwijsvragen af. ‘Begrijpt deze leraar wel wat mijn kind nodig heeft?’ of ‘Is dit type onderwijs wel geschikt voor mijn kind?’ Moeilijke maar heel belangrijke vragen waarop school en ouders samen een goed antwoord moeten formuleren.

Alleen als wij elkaar als volwaardig gesprekspartner beschouwen, wordt het antwoord een beslissing waar we samen achter staan en voor willen gáán.

Hoe?
Tijdens de dag koppelen we de theorie rondom ouderbetrokkenheid aan de praktijk. Er zijn lezingen van Peter de Vries (CPS) , Arga Paternotte (voormalig hoofd publicaties oudervereniging Balans) en Noëlle Pameijer (HGW). Workshops worden gegeven rond het centrale thema ‘Ouderbetrokkenheid bij …’ Ze worden opgehangen aan sub thema’s als autisme, hoogbegaafdheid, pesten en PBS en vele andere.

De workshops worden gegeven door onderwijsprofessionals als Eleonoor van Gerven (Slimeducatief) en Peter Mol (Gedragpunt). Een aantal workshophouders wordt terzijde gestaan door ouders van leerlingen met een extra hulpvraag. Tijdens de workshops wordt een introductie gegeven rond het thema. Steeds zijn er gesprekken tussen ouders en begeleiders.
De uitkomsten zullen genotuleerd worden. Aan het einde van de dag zullen ze gepresenteerd worden aan het forum waarin onder andere een afgevaardigde van het Ministerie van OCW zal plaatsnemen.

Deelnemers kunnen zich aanmelden voor twee verschillende workshops en tevens de twee lezingen bijwonen. Tijdens de pauzes is er een mogelijkheid om een kleine informatiemarkt te bezoeken
Hier zijn o.a. De LBBO, oudervereniging Balans, Uitgeverij Pica, Balzalt HCO, Cito en Uitgeverij SWP, K2 Publishers en Onderwijs maak je samen. vertegenwoordigd. De inschrijving voor deelname aan de informatiemarkt is zojuist geopend en de informatiemakrt zal dus nog worden aangevuld.

De conferentie vindt plaats in Conferentiecentrum Belmont, Goorsteeg 66 6718 TB Ede.
Vanaf station Ede-Wageningen zal een speciale gratis pendelbus rijden voor de conferentiegangers. Voor deze pendelbus geldt echter vol=vol. Opgave kan via het inschrijfsysteem.
De conferentie vindt plaats in Conferentiecentrum Belmont, Goorsteeg 66 6718 TB Ede. Vanaf station Ede-Wageningen zal een speciale gratis pendelbus rijden voor de conferentie gangers. VOL=VOL!

We willen u graag ontmoeten om samen op weg te gaan naar passend onderwijs! De dag staat open voor ouders en begeleiders in onderwijs.

In het kort:
Wanneer: 20 november 2012
Waar: Conferentiecentrum Belmont, Goorsteeg 66, 6718 TB Ede
Kosten Leden oudervereniging Balans € 50,00 Niet leden € 60,– (door speciale sponsorgelden hebben wij deze prijs voor de ouders kunnen aanpassen)

Programma
9.30 uur Ontvangst met koffie en thee
10.00 uur Opening
10.05 uur Lezing Peter de Vries ‘Ieder kind heeft recht op de beste samenwerking tussen school en ouders!’
11.00 uur Koffie/theepauze met informatiemarkt
11.20 uur Start eerste workshopronde
12.15 uur Lunchpauze met informatiemarkt
13.15 uur Lezing Arga Paternotte ‘En dan ook nog die ouders!’ Hoe te komen tot educatief partnerschap?
14.00 uur Start tweede workshopronde
14.55 uur Koffie/theepauze met informatiemarkt
15.15 uur Forum
15.45 uur Sluiting en drankje

Meer informatie over de lezingen en de workshops kunt onderaan deze pagina downloaden.

U kunt uw keuze voor de workshops aangeven in het volgende scherm. Hier kunt u ook aangeven of u gebruik wilt maken van de pendeldienst.

Klik boven aan deze pagina op inschrijven om uzelf voor deze dag in te schrijven. U kunt hierbij niet aangeven dat u lid bent van Balans, maar wij zullen de inschrijvingen via Balans controleren en de bedragen voor de incasso hierop aanpassen. Als u kiest voor een overboeking kunt u zelf het bedrag aanpassen

Annuleringsvoorwaarden:
U kunt tot 22 oktober kostenloos annuleren, door middel van een e-mail naar kantoor@lbbo.nl.
Na 22 oktober maar voor 5 november zal er 50% in rekening worden gebracht.
Mocht uw annulering later bij ons binnenkomen, dan zal er geen restitutie van gelden plaatsvinden

download pdf

Wees Sociaal, Deel en verdeel!

Leave a Reply