25 October 2012 ~ 0 Comments

De afwezige vader bestaat niet: Een conferentie over de betekenis van vaderschap

Het Hendrik Pierson Fonds organiseert een conferentie over de betekenis van vaderschap.

Kinderen die alleen met een moeder opgroeien komen sneller in aanraking met jeugdzorg, politie en justitie. Ook krijgen ze eerder psychiatrische diagnoses als ADHD toebedeeld. Kinderen die alleen bij hun moeder of in een stiefgezin opgroeien presteren minder goed op school.

Het moederschapsideaal is diep verankerd in de Nederlandse samenleving. Vaders werden in de loop van de vorige eeuw steeds meer gezien als de minder belangrijke opvoeder. Door onder meer de toename van loonarbeid en de opkomst van het feminisme werd de rol van moeders in het gezin groter en die van vaders beperkter. Deze ontwikkeling werd vertaald in wet- en regelgeving omtrent ouderschap en uitte zich in de bejegening van vaders in de samenleving. Vaders werden vaak op een zijspoor gezet na een scheiding.

Alhoewel het belang van een vader voor een kind in toenemende mate wordt erkend, zijn de gevolgen van de uitsluiting van vaders nog steeds niet uitgewist. Nog steeds worden vaders niet automatisch betrokken door hulpverleners als er sprake is van problemen met kinderen. Ook krijgen ze niet automatisch een gelijkwaardige positie toegewezen na een breuk met de moeder.

Uit onderzoek blijkt dat vaders een belangrijke eigen bijdrage hebben in de ontwikkeling van het kind. Vaders dragen andere strategieën en vaardigheden over dan moeders. Als er geen vader is mist het kind een belangrijke leraar op het pad naar volwassenheid. Het is belangrijk dat vaders betrokken zijn en blijven bij de opvoeding van hun kinderen. Deze visie draagt het Hendrik Pierson Fonds graag uit op de conferentie.

Donderdag 18 april 2013 in ‘De Nieuwe Liefde’ te Amsterdam
Doelgroep: pedagogen, psychologen, psychiaters, (jeugd)hulpverleners,
professionals uit onderwijs en opvang, juristen, mediators, sociologen,
andragogen, antropologen, vaders, moeders en andere geïnteresseerden.

Thema’s

  • Waarom worden vaders minder belangrijk gevonden voor kinderen dan moeders en is dit terecht?
  • Welke effecten heeft de afwezigheid van een vader op het kind?
  • Wat kunnen professionals in de jeugdzorg, het onderwijs en de scheidingsmarkt doen om vaders te betrekken?

Programma

De conferentie vindt plaats op donderdag 18 april 2013
van 9.30 – 16.30 uur in ‘De Nieuwe Liefde’ te Amsterdam.
Wees Sociaal, Deel en verdeel!

Leave a Reply