16 February 2013 ~ 0 Comments

School en ouders samen in zorg

Ouders zijn een onmisbare partner voor scholen om jeugdigen optimaal te kunnen begeleiden. Zeker wanneer er zorgen bestaan over de ontwikkeling van de leerling en extra hulp of ondersteuning nodig zijn, is partnerschap tussen school en ouders geboden.

Bij jonge kinderen zijn de ouders eigenlijk altijd onderdeel van de aanpak of oplossing. Maar ook bij jongeren en jong-volwassenen is de rol van ouders vaak een belangrijke factor. Die samenwerking moet niet pas starten als er problemen ontstaan, ze moeten van meet af aan als partners van scholen benaderd en betrokken worden.

Dit is nog lang niet overal vanzelfsprekend in het onderwijs. Verder bestaan er wettelijke verplichtingen over het informeren van ouders en hun recht op privacybescherming. In zorgtrajecten vraagt dit om zorgvuldige afwegingen van belangen en handelwijze. Onderstaande handreiking ‘Samenwerken met ouders in zorgtrajecten’ bevat enkele aanbevelingen voor het ontwikkelen van goede contacten en samenwerking tussen ouders en school.

Omdat het voor een goede samenwerking nodig is dat men de wensen van ouders kent, is aanvullend onderzoek gedaan. Het onderzoek heeft zich gericht op de beleving van ouders over de samenwerking met school. Het gaat hierbij om zowel alle ouders van een school als, meer specifiek, de ouders van wie het kind extra hulp en aandacht (zorg) gedurende zijn schoolloopbaan heeft ontvangen. In het onderzoek en het artikel, beide met de titel ‘Ouders en school; partners in zorg’ staan de resultaten en aanbevelingen voor samenwerking.

Bron: http://www.zat.nl/eCache/DEF/1/13/830.html

 

Wees Sociaal, Deel en verdeel!

Leave a Reply