Intakeformulier

We willen graag werken met de situaties uit jouw eigen praktijk.
Door het onderstaande formulier in te vullen met jouw naam en email kunnen wij een inzicht krijgen.


Trainingsopzet: (casuïstiek – gedrag – leerdoel)

Bovenstaande drie componenten vormen de basis van waaruit de training wordt opgebouwd. Vanuit de casuïstiek die door jou en andere deelnemers wordt ingebracht, kijken we naar het gedrag waarmee je wilt oefenen. Vervolgens wordt de praktijksituatie gesimuleerd waardoor je op interactieve wijze werkt aan jouw persoonlijke leerdoelen, die betrekking kunnen hebben op verschillende thema’s. Voorbeelden hiervan zijn beeldvorming, het omgaan met culturele verschillen of het overbruggen van frustraties of assertief gedrag van ouders. Bij de oefeningen gaat het om het ontdekken van effectief gedrag en wordt je zich bewust van jouw houding en het effect hiervan op de ander.

Het gaat niet om goed of fout. Wat je in het echt heel moeilijk kunt oefenen, krijg je hier de gelegenheid om te experimenteren wat het beste bij je past. De rol van de procesbegeleider hierin is een spiegel voorhouden, zodat de professional kan onderzoeken wat het beste bij hem / haar past. Om met behoud van contact met de ouder en voor zijn / haar eigen welzijn het gezamenlijke belang van het kind na te streven.

De training heeft een interactief karakter. Er worden korte interventies ingezet met betrekking tot uw leervraag.

Naast een korte theoretische kennisoverdracht wordt er gewerkt met praktische werkvormen, met betrekking tot het reguleren van spanningen wanneer u uit de comfortzone wordt gehaald.

info@driehoektraining.nl