Om de leerbehoefte van de leerlingen te achterhalen, is een driehoeksgesprek (leerling / leerkracht / ouder ) van enorm belang

Effectief communiceren met ouders mede in het kader van passend onderwijs. Kijken naar de leerbehoefte van de leerling: de behoefte aan relatie, competentie en autonomie. Luc Steven