Hoe kun je ouders inzetten als ervaringsdeskundigen? Van ouderbetrokkenheid naar educatief partnerschap.

De scholen zijn weer begonnen. Deze week verzorgen we de ervaringsgerichte Driehoektraining in het oosten van het land. Ouders zijn ervaringsdeskundigen wanneer het over hun kind gaat, leerkrachten zijn pedagogisch didactische deskundigen. Maar wat als ouders echt niet willen luisteren? Lees verder: http://bit.ly/1JTJHOS