Ouderbetrokkenheid valt of staat met de wijze waarop de leerkrachten het gesprek aangaan. @partnerschap

Zie ouders als ervaringsdeskundige. Ouderbetrokkenheid is gebaseerd op een gelijkwaardige en niet vrijblijvende samenwerking tussen ouders en school, waarbij school en ouders samen verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van het kind / de leerling.