Het signaleren van geldzorgen

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), één van de partners van Integraal Werken in de Wijk heeft een vragenlijst met 10 korte vragen over het signaleren van geldzorgen en de wensen en mogelijkheden om iets met deze signalen te doen. Vul de vragenlijst in en help mee kennis hierover te verzamelen en te delen. https://vragenlijst.ncjplatform.nl/0b06129c-6bcd-4f20-ae58-34efbec4c1d5