Toegenomen agressie in het onderwijs. 31 mei 2024

het ONZ jaar symposium Geïnspireerd door het artikel: ‘Houd je bek of ik vermoord je’: docenten denken aan stoppen door toenemende agressie leerlingen. Een onderzoek gepresenteerd door RTL Nieuws. In 2023 bereikte het aantal geschorste of definitief van school gestuurde leerlingen vanwege wangedrag tegenover onderwijspersoneel in het voortgezet onderwijs het hoogste niveau in jaren! Dit … Continue reading Toegenomen agressie in het onderwijs. 31 mei 2024