Intakeformulier

We willen graag werken met de situaties uit uw eigen praktijk.
Door het onderstaande formulier in te vullen met uw naam en email kunnen wij een inzicht krijgen.


Uw naam (*)

Uw Email (*)

Gesprekken met ouders gaan mij altijd moeiteloos af.
 Ja Nee

Sommige ouders van onze school zijn soms moeizaam, lastig, vervelend of zelfs agressief.

 Ja Nee

A: Ik wil graag een casus inbrengen met betrekking tot communicatie met een ouder. Kort en bondig.

B: Ik wil graag oefenen met het gedrag. Kunt u aangeven met wat voor gedrag u wilt oefenen?

C: Wat beoogt u te behalen in interactie met de procesbegeleider met betrekking tot uw leerdoel?


Trainingsopzet: (casuïstiek – gedrag – leerdoel)

Bovenstaande drie componenten vormen de basis van waaruit de training wordt opgebouwd. Vanuit de casuïstiek die door u en andere deelnemers wordt ingebracht, kijken we naar het gedrag waarmee u wilt oefenen. Vervolgens wordt de praktijksituatie gesimuleerd waardoor u op interactieve wijze werkt aan uw persoonlijke leerdoelen, die betrekking kunnen hebben op verschillende thema’s. Voorbeelden hiervan zijn beeldvorming, het omgaan met culturele verschillen of het overbruggen van frustraties of assertief gedrag van ouders. Bij de oefeningen gaat het om het ontdekken van effectief gedrag en wordt u zich bewust van uw houding en het effect hiervan op de ander.

Het gaat niet om goed of fout. Wat u in het echt heel moeilijk kunt oefenen, krijgt u hier de gelegenheid om te experimenteren wat het beste bij u past. De rol van de procesbegeleider hierin is een spiegel voorhouden, zodat de professional kan onderzoeken wat het beste bij hem / haar past. Om met behoud van contact met de ouder en voor zijn / haar eigen welzijn het gezamenlijke belang van het kind na te streven.

De training heeft een interactief karakter. Er worden korte interventies ingezet met betrekking tot uw leervraag.

Naast een korte theoretische kennisoverdracht wordt er gewerkt met praktische werkvormen, met betrekking tot het reguleren van spanningen wanneer u uit de comfortzone wordt gehaald.

Wat ons betreft wordt het een productieve en ontspannen training.

info@driehoektraining.nl