Ouderbetrokkenheid. Ombuigen van weerstand naar samenwerkend gedrag

Voor een zinvolle, leuke en inspirerende invulling van een studiedag