“Je kunt de richting van de wind niet veranderen, maar wel de stand van je zeilen.” Passend onderwijs, Ouderbetrokkenheid, Conflicthantering

Passend onderwijs valt of staat bij de wijze waarop leerkrachten en interne begeleiders omgaan met de verschillen in de klas , onderlinge communicatie en de betrokkenheid van ouders.

Voor een zinvolle, leuke en inspirerende invulling van een studiedag