Opdrachtgevers

Lowan “ondersteuning onderwijs nieuwkomers”

Stichting Amos

Stichting Boor

Heliomare

SBO ‘t Palet

Horizon College

Clusius College

Inspectie van het onderwijs

Hogeschool Rotterdam

Wageningen Universiteit

Inmiddels is Driehoektraining bij veel onderwijsorganisaties actief (regulier en speciaal onderwijs). Op het gebied van meedenken in het neerzetten van een optimaal veilig pedagogisch klimaat en het aanbieden van verschillende praktische trainingen op maat (o.a. ouderbetrokkenheid, passend onderwijs, conflicthantering. school en veiligheid en teamtrainingen.

Volg ons op linkedIn. 

 

ri 2013

Ouders vinden een goede samenwerking met de basisschool van groot belang. Uit een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat bijna driekwart van de ouders denkt dat een goede samenwerking met de school tot betere leerresultaten leidt.

Het SCP concludeert dat papa’s en mama’s van kinderen die naar de basisschool gaan, graag willen weten hoe de kinderen het op school doen. Bijna alle ouders praten met hun kroost over school. En dat doen ze op regelmatige basis. Ouders willen weten hoe het op school gaat, wat de kinderen leren, hoe ze toetsen maken en wat voor cijfers ze scoren.

Daarnaast zijn ouders geïnteresseerd in hoe de leraar of school denkt over hun kinderen. Meer dan tachtig procent van de ouders gaat twee keer of vaker in het jaar naar bijvoorbeeld een rapportbespreking. Ook tijdens ouderavonden is het vaak druk op de scholen.

Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs is blij dat ouders zo betrokken zijn. Tijdens de presentatie van het rapport zei hij: “Onderzoek bevestigt dat leerlingen veel beter presteren als hun ouders en school samenwerken. Alleen met een goede betrokkenheid van ouders bij de school komen we van goed tot excellent onderwijs.” Het ministerie gaat nu samen met ouders, leraren, schoolleiders, PABO’s en andere relevante partijen rondom de school onderzoeken hoe ze de samenwerking nog verder kunnen intensiveren. De staatssecretaris heeft daarvoor één miljoen euro vrijgemaakt.

De meeste ouders zijn overigens wel van mening dat de school zich niet teveel met de opvoeding thuis mag bemoeien. Zo vinden ze het geen probleem als er strenge regels op school gelden. Maar als hun eigen kinderen straf krijgen, willen ze dat de school of leerkracht uitleg komt geven. Ook vinden ze dat de onderwijzer open moet staan voor kritiek op zijn manier van lesgeven. Samenwerken is dus prima, maar de school mag zich ook weer niet teveel bemoeien.