“Van kennis naar kunde” Ervarend leren.

Platform voor ervaringsgerichte nascholing.

Duurzame inzetbaarheid wordt steeds belangrijker om de uitdagingen in het onderwijs het hoofd te kunnen bieden. Problemen zoals werkdruk, agressie en ongewenst gedrag hebben een negatieve invloed op de beschikbaarheid van medewerkers.

Driehoektraining is een platform dat trainingsmateriaal, kennis, kunde en ervaring levert op het gebied van ouderbetrokkenheid, passend onderwijs, conflicthantering, nieuwkomers, diversiteitsvraagstukken, gedragsproblematiek in de klas, school en veiligheid, motiverende gespreksvoering met leerlingen en teamtrainingen.

Wij ontwikkelen en faciliteren trainingen voor leerkrachten, ib’ers en iedereen die werkzaam is in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

Driehoektraining brengt de belangen van het kind/de leerling, de ouders en de school op een positieve wijze samen zodat deze driehoeksrelatie optimaal functioneert.

Deze praktische trainingen hebben een interactief karakter waarbij ervarend leren centraal staat.

We werken op de degelijke basis van gedragswetenschap, communicatietheorie en ervaren trainers, procesbegeleiders/trainingsacteurs. Maatwerk is het uitgangspunt: jouw leervragen en die van je organisatie zijn leidend! Daarbij kunnen we elke training theoretisch inkaderen naar een specifiek beleidsthema of vraagstuk zoals passend onderwijs, school en veiligheid, grensoverschrijdend gedrag of bijvoorbeeld samenwerking in het team.

Ook voor jullie bestuur, jullie school, zetten we onze kennis en ervaring in om invulling te geven aan de studiedagen. De studiedag wordt geheel ingevuld vanuit de eigen wensen en behoeften. Zie ons actuele scholingsaanbod.

Driehoektraining is een CRKBO geregistreerd opleidingsinstituut en is mede hierdoor vrijgesteld van BTW – lees meer beroepsonderwijs (CRKBO).