School & Veiligheid

Zowel ouders als leraren hebben een grote rol in het bij kinderen aanleren van goed gedrag en goede omgangsvormen.
Sociale veiligheid op school is van enorm belang bij een klimaat waarin harmonie en respect centraal staan en waarin pesten, agressie en grensoverschrijdende gedragingen niet worden getolereerd. Niet alleen voor ouders en leerlingen is schoolveiligheid een belangrijk thema, maar ook voor scholen, besturen en de gemeente.

Leerkrachten spelen een belangrijke rol bij het creëren van een sociaal veilig klimaat. Leerkrachten kampen vaak met problemen als het gaat om het bespreekbaar maken van moeilijke onderwerpen als seksuele diversiteit, (cyber) pesten, antisemitisme, discriminatie, criminaliteit, hard straatgedrag, agressieve houding, tienermoederschap,  grensoverschrijdende gedragingen, radicalisering en polarisatie e.a.

Leerkrachten hebben dan ook behoefte aan een methodiek om deze zaken toch bespreekbaar te maken. Daarnaast merken we dat leerkrachten behoefte hebben aan een manier om dit soort problemen te herkennen en om ervoor te zorgen dit preventief aan te pakken.

Van belang is dat de persoonlijke normen overeen komen met de organisatienormen, zeker wanneer het om beladen thema’s gaat, zoals seksuele diversiteit, grensoverschrijdende gedragingen, e.a.

Themabijeenkomst “Veiligheid in en om de school”

Doel van deze bijeenkomst is om op interactieve wijze bewustzijn teweeg te brengen bij de scholen rond sociale veiligheid en om een methodiek aan te dragen die dit soort problemen herkent en dit preventief aanpakt. Trefwoorden: sociaal veiligheidsbeleid, ouderbetrokkenheid, eenduidige communicatie / eenduidige grens (persoonlijke norm c.q. organisatienorm), het bespreekbaar maken van beladen thema’s.

De inhoud van deze Incompany themabijeenkomst passen we altijd aan specifieke wensen van jullie school aan, op elke gewenste datum en locatie.

Doelgroep: Schoolleiders, bestuurders, beleidsmedewerkers, bouwcoördinatoren, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders en leerkrachten zijn welkom op deze conferentie.

Praktische studiedag : Het bespreekbaar maken van beladen thema’s