Interculturele Communicatie / Nieuwkomersonderwijs

De meeste leerkrachten zijn goed in staat om het gesprek met ouders en leerlingen aan te gaan. Toch zijn er ook leerkrachten die het soms moeilijk vinden om een gesprek effectief te laten verlopen. Bijvoorbeeld wanneer ouders te hoge verwachtingen hebben van hun kind en hieraan vasthouden, of ouders die in de schaamte-modus blijven steken … Continue reading Interculturele Communicatie / Nieuwkomersonderwijs