Interculturele Communicatie / Nieuwkomersonderwijs

De meeste leerkrachten zijn goed in staat om het gesprek met ouders en leerlingen aan te gaan. Toch zijn er ook leerkrachten die het soms moeilijk vinden om een gesprek effectief te laten verlopen.

Bijvoorbeeld wanneer ouders te hoge verwachtingen hebben van hun kind en hieraan vasthouden, of ouders die in de schaamte-modus blijven steken en hun kind gaan verdedigen, of ouders die moeilijk bereikbaar zijn of taalbarrière een rol speelt.

Op welke wijze beïnvloeden uw eigen gedrag (en waarden) het gedrag van de ouders? Welk cultuurspecifiek gedrag roept irritaties bij u op? (bijvoorbeeld onverwachte felheid/agressie of juist afhankelijkheid). Waarom leiden andere cultuurwaarden en drijfveren tot andere communicatiepatronen? En hoe herken ik deze patronen? Hoe kan ik aansluiten in communicatie zonder mij aan te passen? Hoe om te gaan met taalproblemen? Hoe ga ik om met ongewenst gedrag?

Vorm

Deze interactieve training kent een persoons- en praktijkgerichte aanpak. Er wordt gewerkt met situaties uit de alledaagse praktijk die met afwisselende werkvormen naar het ‘hier en nu’ worden gehaald. Daarmee ontstaat bij de deelnemer gevoel en inzicht in hoe hij/zij handelt in reactie op een situatie en gedrag van de ander. De interactieve werkvormen bestaan o.a. uit dilemma”s, reflectieopdrachten,  video–observatie-zelfanalyse en ‘belevend ervaren’. Dit alles is gebaseerd op een gedegen theoretisch en empirisch kader dat op inspirerende wijze wordt gebracht met veel voorbeelden. De procesbegeleiders die deze workshop / training verzorgen, hebben allen een achtergrond als docent drama, trainers met een trainingsacteurs-achtergrond en affiniteit met diversiteitsvraagstukken.

Wat levert het op voor de leerkrachten?

Naast een theoretisch kader met betrekking tot diversiteitsvraagstukken en praktische werkvormen wordt er gewerkt aan persoonlijke leerdoelen. De werkwijze wordt zorgvuldig nageleefd. Veiligheid, respect en bewustwording zijn belangrijke waarden waaraan wij hoge eisen stellen. Middels simulaties wordt de onderwijzer bewust van haar of zijn houding en het effect daarvan op de ander. Het ervarend leren staat centraal.

Na deze training heeft u inzicht en de vaardigheden om aan te sluiten (niet verwarren met aanpassen) bij een grote diversiteit aan ouders van verschillende culturele achtergronden.

Hiernaast wordt aandacht besteed aan Interculturele sensitiviteitoordeelsvorming, waarneming, feitelijke observatie, bewustwording van eigen houding, zowel verbaal als non-verbaal en het effect daarvan op de ander. Er wordt met name aandacht besteed aan bewustwording van je non-verbale gedrag en hoe je op effectieve wijze spanningen weet te regulieren, zodat je met een open houding, het gewenste effect kan behalen.

Deze training wordt afgestemd op de context van de organisatie en de ervaringen van de medewerkers.

Download hier de bijlage : Aandachtspunten bij intercultureel oudercontact.

Download hier de bijlage : Kernwaarde identiteit: Individualisme  en Collectivisme.

Nieuwkomersonderwijs

Sinds de jaren ’50 is Nederland een thuishaven geweest voor arbeidsmigranten uit diverse Mediterrane landen, met name uit Turkije en Marokko. In eerste instantie was het de bedoeling dat de arbeidsmigranten na een aantal jaren terug zouden eren naar hun land van herkomst.
Ze mochten uiteindelijk hier blijven wonen, maar kregen geen begeleiding of hulp bij hun integratie. In de jaren vanaf ongeveer 1970 begon de gezinshereniging van deze nieuwe Nederlanders. Lees hier verder>>>

Kosten InCompany: € 1250 ,00. Dit is inclusief, trainer en trainingsacteur , voorbereiding, digitale trainingsmateriaal, Exclusief kilometervergoeding, 0.25 per km.