“Van kennis naar kunde” Ervarend leren.

Platform voor ervaringsgerichte nascholing.

Driehoektraining is een platform dat trainingsmateriaal, kennis, kunde en ervaring levert op het gebied van ouderbetrokkenheid, passend onderwijs, conflicthantering, nieuwkomers, diversiteitsvraagstukken, gedragsproblematiek in de klas, school en veiligheid, motiverende gespreksvoering met leerlingen en teamtrainingen.

Wij ontwikkelen en faciliteren trainingen voor leerkrachten, ib’ers en iedereen die werkzaam is in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

Driehoektraining brengt de belangen van het kind/de leerling, de ouders en de school op een positieve wijze samen zodat deze driehoeksrelatie optimaal functioneert.

Deze praktische trainingen hebben een interactief karakter waarbij ervarend leren centraal staat.

We werken op de degelijke basis van gedragswetenschap, communicatietheorie en ervaren trainers, procesbegeleiders/trainingsacteurs. Maatwerk is het uitgangspunt: jouw leervragen en die van je organisatie zijn leidend! Daarbij kunnen we elke training theoretisch inkaderen naar een specifiek beleidsthema of vraagstuk zoals passend onderwijs, school en veiligheid, grensoverschrijdend gedrag of bijvoorbeeld samenwerking in het team.

Driehoektraining is ontwikkeld door Academy Inc. Academy Inc is een CRKBO-erkend opleidingsinstituut en is daarmee geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)

betrokkenheid A