Nieuwkomers

Themabijeenkomsten ten behoeve van onderwijsprofessionals in het kader van nieuwkomersonderwijs

  • Traumasensitief lesgeven

Traumasensitief lesgeven (TSL) is een proces waarbij alle medewerkers van een school tegemoetkomen aan wat getraumatiseerde kinderen nodig hebben. Bewustwording en signalering zijn hierbij van belang. Het gaat ook om een vaardigheid van de leerkracht die essentieel is bij het onderwijs aan vluchtelingenkinderen. Traumasensitief lesgeven begint bij het herkennen en erkennen van een trauma.

Het kernprincipe van traumasensitief lesgeven (TSL) is om te begrijpen waar het gedrag van
leerlingen vandaan komt. Dit houdt in dat u:

● Kennis opdoet over mogelijke symptomen om leerlingen met een trauma beter te herkennen.
● Verschillende vormen van trauma bij leerlingen herkent.
● Het gedrag van kinderen met een trauma op een juiste manier interpreteert.
● Vat op wat kinderen hebben meegemaakt en hoe u hiermee om kunt gaan

 

  • Ouderbetrokkenheid / Interculturele Communicatie / Onderwijs aan nieuwkomers 

Op welke wijze beïnvloeden jouw eigen gedrag (en waarden) het gedrag van de ouders? Welk cultuurspecifiek gedrag roept irritaties bij jou op? (bijvoorbeeld onverwachte felheid/agressie of juist afhankelijkheid) Waarom leiden andere cultuurwaarden en drijfveren tot andere communicatiepatronen? Hoe herken ik deze patronen? Hoe kan ik aansluiten in communicatie zonder mij aan te passen? Hoe om te gaan met taalproblemen? Hoe ga ik om met ongewenst gedrag?

Ook voor jullie school delen we graag onze kennis en ervaring.

Driehoektraining verzorgt maatwerkprogramma’s op elke gewenste locatie. Neem gerust contact met ons op vooreen vrijblijvende intake.. E-mail: info@driehoektraining.nl

Sheets traumasensitief lesgeven _ Driehoektraining.pptx

Sheets Interculturele Communicatie _ Driehoektraining.pptx

Aandachtspunten bij intercultureel oudercontact: https://www.driehoektraining.nl/wp-content/uploads/oudercontact1.pdf

Kernwaarde identiteit: Individualisme  en Collectivisme: https://www.driehoektraining.nl/wp-content/uploads/individualisemvscollectiviesme1.pdf

Informatieboekje-Traumasensitief-lesgeven