Nieuwkomers

Praktische scholingen voor nderwijsprofessionals in het Kader van Nieuwkomersonderwijs

Driehoektraining biedt bij meerdere ISK/Nieuwkomers instellingen praktische scholingen aan op de volgende gebieden:

 1. Traumasensitief Lesgeven
 2. Interculturele Communicatie en Ouderbetrokkenheid
 3. Omgaan met Emoties, Weerstand en Agressie

Afhankelijk van de behoefte wordt het aanbod aangepast, waarbij er gekozen kan worden voor een gecombineerd programma of een afzonderlijk thema. De groepsgrootte varieert van 7 tot ongeveer 55 deelnemers, oftewel een volledig team. Bij grotere groepen worden meerdere trainers ingezet.

Incompany Scholingen

Traumasensitief Lesgeven

Traumasensitief lesgeven (TSL) is een proces waarbij alle medewerkers van een school inspelen op de behoeften van getraumatiseerde kinderen. Het begint bij het herkennen en erkennen van een trauma. De belangrijkste aspecten zijn:

 • Kennis opdoen over mogelijke symptomen om leerlingen met een trauma beter te herkennen.
 • Verschillende vormen van trauma bij leerlingen herkennen.
 • Het gedrag van kinderen met een trauma op de juiste manier interpreteren.
 • Begrijpen wat kinderen hebben meegemaakt en hoe hiermee om te gaan.

Interculturele Communicatie en Ouderbetrokkenheid

Deze scholing richt zich op de invloed van cultuurwaarden op gedrag en communicatie. Belangrijke aandachtspunten zijn:

 • Begrijpen hoe jouw eigen gedrag en waarden het gedrag van ouders en leerlingen beïnvloeden.
 • Cultuurspecifiek gedrag herkennen dat irritaties kan oproepen.
 • Verschillende communicatiepatronen en taalproblemen identificeren en effectief omgaan met conflicterende situaties.

Resultaten:

 • Kennis over de invloed van cultuurwaarden op gedrag, communicatie en perceptie.
 • Effectief omgaan met conflicten die ontstaan uit cultuurgebonden leefregels.
 • Handvatten om cultuurgevoeligheden te overbruggen.
 • Aandacht voor oordeelsvorming, waarneming, feitelijke observatie en bewustwording van eigen houding.

Omgaan met Emoties, Weerstand en Agressie

Deze scholing helpt bij het herkennen van emoties, conflicten en vormen van agressie. Het doel is om spanningen te reguleren en steviger in je schoenen te staan. Belangrijke aspecten zijn:

 • Herkennen van emoties, conflicten en verschillende vormen van agressie.
 • Emoties en spanning reguleren.
 • Weerstand ombuigen en persoonlijke grenzen aangeven.
 • Verschil tussen uitingen van macht en onmacht begrijpen en hier professioneel mee omgaan.

Resultaten:

 • Emoties en spanning reguleren.
 • Effectieve interventies toepassen bij weerstand.
 • Stevig in je schoenen staan bij agressiesituaties.
 • Conflicten op een professionele manier afhandelen.

Vorm van de Training

De training kent een zeer persoonlijke en praktijkgerichte aanpak. Er wordt gewerkt met geprepareerde praktijkcases en cases van de deelnemers zelf. Ervarend leren staat centraal. Afwisselende werkvormen zoals opdrachten, dilemma’s, rollenspellen, observatie en oefenen worden gebruikt, gebaseerd op een gedegen theoretisch kader dat op inspirerende wijze wordt gebracht met veel voorbeelden.

Contact en Meer Informatie

De praktische Driehoektrainingen worden door de deelnemers gewaardeerd met een gemiddeld cijfer van 8,5. Ook voor uw school verzorgen we graag een incompany studiedag. Driehoektraining verzorgt maatwerkprogramma’s op elke gewenste locatie. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende intake.

E-mail: info@driehoektraining.nl

Opname van het webinar”traumasensitief lesgeven” van 18 juni 2024 is beschikbaar om terug te kijken.

Documenten