School & Veiligheid

Themabijeenkomst “Veiligheid in en om de school”

Ook voor jullie school zetten we graag onze kennis en ervaring in. Te denken valt bijvoorbeeld aan het opstellen van een actief veiligheidsbeleid. De inhoud van dit Incompany-seminar passen we altijd aan specifieke wensen van jullie school aan, op elke gewenste datum en locatie.

Datum: in overleg

Doelgroep: Schoolleiders, bestuurders, beleidsmedewerkers, bouwcoördinatoren, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders en leerkrachten zijn welkom op deze conferentie.

Sociale veiligheid op school is van enorm belang bij een klimaat waarin harmonie en respect centraal staan en waarin pesten, agressie en grensoverschrijdende gedragingen niet worden getolereerd. Niet alleen voor ouders en leerlingen is schoolveiligheid een belangrijk thema, maar ook voor scholen, besturen en de gemeente.

Leerkrachten spelen een belangrijke rol bij het creëren van een sociaal veilig klimaat. Leerkrachten kampen vaak met problemen als het gaat om het bespreekbaar maken van moeilijke onderwerpen als seksuele diversiteit, (cyber) pesten, antisemitisme, discriminatie, criminaliteit, hard straatgedrag, agressieve houding, tienermoederschap,  grensoverschrijdende gedragingen, radicalisering en polarisatie e.a.

Leerkrachten hebben dan ook behoefte aan een methodiek om deze zaken toch bespreekbaar te maken. Daarnaast merken we dat leerkrachten behoefte hebben aan een manier om dit soort problemen te herkennen en om ervoor te zorgen dit preventief aan te pakken.

Van belang is dat de persoonlijke normen overeen komen met de organisatienormen, zeker wanneer het om beladen thema’s gaat, zoals seksuele diversiteit, grensoverschrijdende gedragingen, e.a.

Doel van deze bijeenkomst is om op interactieve wijze bewustzijn teweeg te brengen bij de scholen rond sociale veiligheid en om een methodiek aan te dragen die dit soort problemen herkent en dit preventief aanpakt. Trefwoorden: sociaal veiligheidsbeleid, ouderbetrokkenheid, eenduidige communicatie / eenduidige grens (persoonlijke norm c.q. organisatienorm), het bespreekbaar maken van beladen thema’s.

De inhoud van deze Incompany themabijeenkomst passen we altijd aan specifieke wensen van jullie school aan, op elke gewenste datum en locatie.

Programma:

Driehoektraining: van kennis naar kunde via ervarend leren

Karim Amghar, Rubik Nazarian & inzet procesbegeleiders Driehoektraining. De procesbegeleiders hebben allen ruime ervaring als trainer met trainingsacteurs-achtergrond of docent drama.

  • 18:00-18:15 uur: Stellingenspel.

Dialoog:

Met X-aantal stellingen. De groep wordt in tweeën verdeeld en gaan in dialoog over deze stellingen. Het gaat hier om onderbouwing los te krijgen en bewustwording te creëren rond het thema schoolveiligheid, op levendige en speelse manier.

A: seksuele diversiteit. Scheldwoord (persoonlijke norm c.q. organisatienorm)
B: blowen rond het schoolplein
C: pesten e.a.

  • 18:15-18:45 uur: Regiemodel:

De procesbegeleiders zetten een herkenbare situatie uit de praktijk van de deelnemers neer; een trainingsacteur in de rol van leerling en de ander in de rol van leerkracht. We stemmen de casuïstiek af op de wensen en behoeften van de deelnemers. Dit wordt kort voorgespeeld. Dan wordt de simulatie nog een keer opgestart en kunnen de aanwezigen ‘stop’ roepen over de wijze waarop de leerkracht dingen doet en zegt naar de ouder. Er worden suggesties gevraagd hoe dit anders kan. De deelnemer heeft de gelegenheid om de rol over te nemen. Het effect van de verandering wordt direct door de acteurs neergezet. Doel is om gedachtevorming op gang te brengen rond herkenbare situaties.

  • 18:45-19:45 uur: Simulatie van de praktijksituatie

De deelnemer werkt op interactieve wijze aan persoonlijke leerdoelen die betrekking hebben op verschillende thema’s. De deelnemers kunnen eigen casuïstiek inbrengen. Voorbeelden hiervan zijn beeldvorming, het omgaan met weerstand of het overbruggen van frustraties of assertief gedrag van ouders en/of leerlingen. Hoe ga ik om met moeilijke gesprekken over radicalisering? Hoe benader ik een pester? Hoe voer ik een dialoog met andersdenkenden?  Bij de simulaties gaat het om het ontdekken van effectief gedrag.

  • 19:45-20:00 uur: Plenaire afsluiting. Delen van leerervaringen en blik vooruit (15 minuten).

Na afloop van de bijeenkomst is er gelegenheid om met elkaar over dit thema na te praten en vragen te stellen aan de gastsprekers – tijdens de afsluitende borrel.

Contact:

Email: info@driehoektraining.nl

P.S. Onderwijsprofessionals kunnen bij stichting school en veiligheid terecht voor informatie, deskundigheid en advies op het gebied van sociale veiligheid op school http://www.schoolenveiligheid.nl/