Zeg nee tegen agressie :  Macht of Onmacht?

Onmacht: frustratie gedrag (gevoel) komt voort uit onmacht en uit zich vaak onbewust vanuit een impuls (gevoel). Macht: instrumenteel gedrag (rationeel) is altijd doelbewust en is erop gericht macht te krijgen over de ander. In een beladen gesprek hebben we haast allemaal de neiging om hetzij te vermijden, te vluchten, hetzij te vechten – in … Continue reading Zeg nee tegen agressie :  Macht of Onmacht?