Zeg nee tegen agressie :  Macht of Onmacht?

Onmacht: frustratie gedrag (gevoel) komt voort uit onmacht en uit zich vaak onbewust vanuit een impuls (gevoel). Macht: instrumenteel gedrag (rationeel) is altijd doelbewust en is erop gericht macht te krijgen over de ander.

In een beladen gesprek hebben we haast allemaal de neiging om hetzij te vermijden, te vluchten, hetzij te vechten – in alle mogelijke verhulde of openlijk zware varianten.

Wat is jouw eerste reactie wanneer je het gedrag van een ander (ouder, collega of leerling) als belemmerend of grensoverschrijdend ervaart?

Trainingsopzet: ( situatie– gedrag – leerdoel) .  Deze drie componenten vormen de basis van waaruit de training wordt opgebouwd. Vanuit de casuïstiek die door u en andere deelnemers wordt ingebracht, kijken we naar het gedrag waarmee u wilt oefenen.

                         Hierbij een aantal praktijksituaties:

  • Hoe handel je als ouders in de schaamte-modus blijven steken en hun kind gaan verdedigen?
  • De leerkracht krijgt op een dag bezoek van een boze vader.
  • De student blijft (eindeloos) terugkomen op een onvoldoende en schermt vaak met ‘familieomstandigheden’
  • De student doet net alsof hij de baas is (hij daagt de docent uit)
  • De klas is niet rustig genoeg waardoor mijn kind niet kan leren, de advisering voor VO is niet zoals de ouders hadden bedacht. De juf heeft te laat doorgehad dat een kind een probleem had.
  • Hoe benader ik ouders die moeilijk te bereiken zijn?
  • Een ouder die het niet eens is over een mogelijk VMBO-advies, e.a

Onze agressietrainingen zijn praktijkgericht en altijd maatwerk.

Of het om de communicatie tussen ouders, leerling of een collega gaat je hebt altijd jezelf mee. Daarom besteden we aandacht aan de non-verbale communicatie , het reguleren van spanning in een spanningsveld, zodat je vanuit je authenticiteit het gedrag van een ander kan beïnvloeden. Het welzijn van de onderwijzer staat bovenaan.

Gedrag herkennen en erop inspelen

Download de toolbox “Zeg nee tegen agressie”

Download het agressieprotocol “Zeg NEE tegen agressie”

Kosten InCompany: € 1250 ,00. Dit is inclusief, trainer en trainingsacteur , voorbereiding, digitale trainingsmateriaal, Exclusief kilometervergoeding á 0.25 per km.