Agressieprotocol ‘Zeg Nee tegen agressie’

Agressieprotocol ‘Zeg Nee tegen agressie’

  • Inleiding
  • Organisatienorm: Gedragsmatrix      
  • Diverse vormen van agressie      
  • Preventieve maatregelen 
  • Handelen bij een voorval
  • Inhoud en aard van het voorval
  • Vertrouwenspersoon
  • Opvang & Nazorg
  • Mediation / conflictbemiddeling 
  • Aangifte doen in het onderwijs.

Onderwijspersoneel, leerkrachten en docenten hebben regelmatig te maken met agressie. Volgens TNO kan blootstelling aan agressie op het werk tot twee jaar na het incident leiden tot ernstige gezondheidsschade zoals burn-outklachten en tot meer verzuim. Agressie is een veelvoorkomend thema in organisaties, en vanuit de overheid is het verplicht om hiervoor een plan van aanpak te hebben.

Bespreken van normen, waarden en vooral grenzen helpt teamleden om ongewenst gedrag te herkennen. Het maakt bewuster van het eigen gedrag naar anderen.

De Essentie van Sociale Veiligheid: Het Bespreekbaar Maken van Onveilige Gevoelens

Het fundament van sociale veiligheid ligt in het openlijk bespreken van gevoelens van onveiligheid.

De mate van veiligheid binnen een school wordt bepaald door de manier waarop leerkrachten het gesprek aangaan, vooral wanneer het gaat over gevoelige onderwerpen. Hierbij draait het om het signaleren van incidenten, tijdig ingrijpen, het bespreekbaar maken van zaken, en het adequaat omgaan met groepsprocessen en groepsdynamiek.

Deze benadering is cruciaal om een veilige omgeving te waarborgen en leerlingen het vertrouwen te geven dat hun gevoelens serieus worden genomen.

Bij interesse om het document in Word-versie te ontvangen, zodat je het kunt personaliseren, stuur het gerust per e-mail naar info@driehoektraining.nl

Download het agressieprotocol ‘Zeg NEE tegen agressie”