Het bespreekbaar maken van beladen thema’s

Binnen het onderwijs kunnen zich lastige situaties voordoen die moeilijk bespreekbaar zijn. Denk aan agressie, seksuele voorlichting, radicalisering, de politieke situatie in bepaalde landen, het geloof, discriminatie en pesten. Schoolveiligheid valt of staat met de wijze waarop het onderwijspersoneel het gesprek aangaat wanneer het over beladen thema’s gaat. Van belang is dat de persoonlijke normen … Continue reading Het bespreekbaar maken van beladen thema’s