Het bespreekbaar maken van beladen thema’s

Binnen het onderwijs kunnen zich lastige situaties voordoen die moeilijk bespreekbaar zijn. Denk aan agressie, seksuele voorlichting, radicalisering, de politieke situatie in bepaalde landen, het geloof, discriminatie en pesten.

Schoolveiligheid valt of staat met de wijze waarop het onderwijspersoneel het gesprek aangaat wanneer het over beladen thema’s gaat.

Van belang is dat de persoonlijke normen overeen komen met de organisatienormen, zeker wanneer het om beladen thema’s gaat, zoals seksuele diversiteit, grensoverschrijdende gedragingen, e.a.


Jongeren hebben hun eigen idee over normen, waarden, omgaan met elkaar en
respect. In deze training leert u vaardig aan te sluiten bij jongeren, duidelijkheid te creëren en
invloed uit te oefenen in interactie met ‘agressieve’ jongeren waardoor spanning
afneemt en uw invloed toeneemt.

Doelstelling en resultaat

>heeft u inzicht gekregen in de onderliggende drijfveren van agressief gedrag door
jongeren.
>weet u hoe uw eigen gedrag, verbaal en non-verbaal, het gedrag van de ander
beïnvloedt.
>herkent u gedragspatronen vanuit verschillende culturen zoals de
‘jongerencultuur, de ‘machocultuur’ en uw eigen ‘burgercultuur.
> kunt u adequaat reageren op agressie door jongeren , waardoor de spanning
vermindert en uw invloed groter wordt.
> kunt u op een effectieve wijze grenzen stellen.
>kent u een aantal technieken om uzelf te ontspannen.
>weet u wat u als team en organisatie kan doen om agressie te verminderen.

>Verbindend communiceren– Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gevoelens en behoeften
>Simpele tools om de communicatie met de leerling open te houden


De deelnemers kunnen eigen casuïstiek inbrengen. Voorbeelden hiervan zijn beeldvorming, het omgaan met weerstand of het overbruggen van frustraties of assertief gedrag van ouders en/of leerlingen.

Hoe ga ik om met moeilijke gesprekken over radicalisering? Hoe voer ik een dialoog met
andersdenkenden? Bij de simulaties gaat het om het ontdekken van effectief gedrag.


Je ervaart hoe je op effectieve wijze spanningen weet te reguleren, zodat je met een open houding (en voor je eigen welzijn) het gewenste effect kan behalen. Ervarend leren staat centraal. Je krijgt inzicht in je eigen handelen en ontvangt handvatten om je spanningen te kanaliseren.

Neem gerust contact met ons op