Zeg nee tegen agressie! Interculturele communicatie

Vrijwel iedereen die in het onderwijs werkt heeft wel eens te maken met intimiderend, uitdagend of zelfs agressief gedrag. Dit kan zijn van leerlingen, maar ook ouders zoeken vaak de grens op. Hoe reageer je in een situatie als de spanning te hoog oploopt?

In een beladen gesprek hebben we haast allemaal de neiging om hetzij te vermijden, te vluchten, hetzij te vechten – in alle mogelijke verhulde of openlijk zware varianten.

Wat is jouw eerste reactie wanneer je het gedrag van een ander (ouder, collega of leerling) als belemmerend of grensoverschrijdend ervaart?

Doelstelling en resultaat 

Conflicthantering: 

Herkennen van emoties, conflicten en de verschillende vormen van agressie. Emoties en spanning reguleren en daardoor sterker in je schoenen staan. Je ervaart hoe je op effectieve wijze spanningen weet te reguleren, zodat je met een open houding (en voor je eigen welzijn) het gewenste effect kan behalen. Je krijgt inzicht in je eigen handelen en ontvangt handvatten om je spanningen te kanaliseren

Interculturele verbinding : bewustwording van cultuur(waarden) en de invloed hiervan op gedrag, communicatie en perceptie. Inzicht in het effect van cultuurverschillen op de communicatie cq interactie. Hierna ben je in staat cultuurverschillen te overbruggen in de interactie met leerlingen / ouders.

Vorm

De training kent een zeer persoonlijke en praktijkgerichte aanpak. Er wordt gewerkt met geprepareerde praktijkcases en cases van de deelnemers zelf. Simulaties met trainings-acteurs worden ingezet in afstemming op de leervragen en de cases die worden ingebracht. Er worden afwisselende werkvormen gebruikt waarbij o.a. wordt gewerkt vanuit opdrachten, dilemma’s, observaties sen ervaringen.

                         Hierbij een aantal praktijksituaties:

  • Hoe handel je als ouders in de schaamte-modus blijven steken en hun kind gaan verdedigen?
  • De leerkracht krijgt op een dag bezoek van een boze vader.
  • De student blijft (eindeloos) terugkomen op een onvoldoende en schermt vaak met ‘familieomstandigheden’
  • De student doet net alsof hij de baas is (hij daagt de docent uit)
  • De klas is niet rustig genoeg waardoor mijn kind niet kan leren, de advisering voor VO is niet zoals de ouders hadden bedacht. De juf heeft te laat doorgehad dat een kind een probleem had.
  • Hoe benader ik ouders die moeilijk te bereiken zijn?
  • Een ouder die het niet eens is over een mogelijk VMBO-advies, e.a

Gedragsmatrix “Zeg nee tegen agressie”

Bespreken van normen, waarden en vooral grenzen helpt teamleden om ongewenst gedrag te herkennen. Het maakt bewuster van het eigen gedrag naar anderen.

Om een eenduidige lijn te trekken, qua organisatienorm en persoonlijke norm, is de gedragsmatrix “Zeg nee tegen agressie” vormgegeven. Zo compact als het kan en zo praktisch mogelijk.

Download de toolbox “Zeg nee tegen agressie”

Download het agressieprotocol “Zeg NEE tegen agressie”

Kosten InCompany: € 1250 ,00. Dit is inclusief, trainer en trainingsacteur , voorbereiding, digitale trainingsmateriaal, Exclusief kilometervergoeding, 0.25 per km.