Omgaan met uitdagend gedrag van jongeren : jongerencultuur , machocultuur, burgercultuur

Waarom deze training?

Jongeren hebben hun eigen ideeën over normen, waarden, omgang met elkaar en respect. De kernvraag van deze training is: hoe kunt u effectief omgaan met agressief gedrag van jongeren? In deze training leert u vaardigheden om aan te sluiten bij jongeren, duidelijkheid te creëren en invloed uit te oefenen in interactie met ‘agressieve’ jongeren, waardoor spanning afneemt en uw invloed toeneemt.

Doelstelling en resultaat

Na de training:

 • Heeft u inzicht gekregen in de onderliggende drijfveren van agressief gedrag door jongeren.
 • Weet u hoe uw eigen gedrag, verbaal en non-verbaal, het gedrag van anderen beïnvloedt.
 • Herkent u gedragspatronen vanuit verschillende culturen, zoals de ‘jongerencultuur’, de ‘machocultuur’ en uw eigen ‘burgercultuur’.
 • Kunt u adequaat reageren op agressie door jongeren, waardoor de spanning vermindert en uw invloed groter wordt.
 • Kunt u op een effectieve wijze grenzen stellen.
 • Kent u een aantal technieken om uzelf te ontspannen.
 • Weet u wat u als team en organisatie kunt doen om agressie te verminderen.

Voor wie?

Deze training is geschikt voor iedereen die met agressie van jongeren te maken heeft.

Planning:

De training duurt een dagdeel. Aan deze training kunnen maximaal tien en minimaal vier personen deelnemen. De training wordt met name in-company uitgevoerd en is zeer interactief. Ervarend leren staat centraal.

De kernvraag van deze training is: hoe kunt u spanning (agressie) verminderen en uw invloed gezag vergroten?

In de training komt onder andere aan bod:

 • Waar komt het agressieve gedrag vandaan bij de jongeren.
 • Wat is jeugdcultuur en wat is burgercultuur?
 • Hoe beïnvloeden uw burgerwaarden uw gedrag en uw interpretatie van het gedrag van jongeren uit de jeugdcultuur?
 • Hoe kijkt de jeugd tegen burgercultuur aan?
 • Wat is uw invloed op het gedrag van de jongeren? En op welke wijze beïnvloedt uw eigen gedrag het gedrag van anderen?
 • Wat is bevorderend en wat is belemmerend gedrag naar jongeren? Wanneer is er sprake van een vicieuze gedragscirkel? Welke vaardigheden zijn van belang bij het doorbreken van de vicieuze gedragscirkel? Hoe vergroot u uw gedragsrepertoire om aan te sluiten zodat de spanning vermindert.
 • Op welke wijze kunt u effectief invloed uitoefenen op het (agressieve) gedrag van jongeren?
 • Hoe gaat u om met specifieke uitingen door jongeren zoals beschuldigen van discriminatie, liegen of eromheen draaien, stereotyperen en vooroordelen rondschreeuwen.
 • Jongeren hebben het vaak over respect, wat betekent dat in de praktijk?
 • Hoe gaan jongeren met angst om?
 • Hoe gaat u met uw eigen spanning en irritaties om? Welk gedrag roept deze spanning op? (bijvoorbeeld onverwachte felheid en agressie, brutaliteit, afhankelijkheid, vaagheid, samenspannen, klagen, …). Hoe kunt u ‘ontspannen’? Hoe kunt u als team en organisatie agressie verminderen?

Maatwerk is het uitgangspunt: jouw leervragen en die van je organisatie zijn leidend! Daarbij kunnen we elke training theoretisch inkaderen naar een specifiek beleidsthema of vraagstuk, zoals passend onderwijs, effectief communiceren met ouders en leerlingen, school en veiligheid, interculturele communicatie, grensoverschrijdend gedrag of bijvoorbeeld samenwerking in het team. Wij zitten graag met u rond de tafel om te bespreken wat wij voor u kunnen betekenen. Dat kan natuurlijk ook telefonisch of per e-mail