Interculturele overbrugging door effectief communiceren.

waarom deze training?

Ter illustratie een aantal ‘interculturele’ ervaringen die vaak door docenten worden genoemd:

 • de student blijft (eindeloos) terugkomen op een onvoldoende en schermt vaak met ‘familieomstandigheden’
 • de studenten spannen samen als ik er één aanspreek
 • hoe handel je als ouders in de schaamte-modus blijven steken en hun kind gaan verdedigen?
 • de student doet net alsof hij de baas is (hij daagt de docent uit)
 • de student zegt al snel “U discrimineert”
 • de student valt niet te corrigeren op gedrag zoals te laat komen; sterker nog, voordat je het weet steelt hij de show!
 • de leerkracht krijgt op een dag bezoek van een boze vader.
 • de student is zeer intelligent maar niet actief(initiatief) te krijgen in groepswerk
 • de student is sterk afhankelijk van de docent, zelfs nog in het laatste jaar; het blijft trekken en duwen.
 • hoe betrek ik ouders bij het onderwijs van hun kind?
 • hoe kan ik ervoor zorgen dat ik mezelf zeker voel als ik in gesprek treed met ouders?
 • hoe ga ik om met ouders die andere verwachtingen hebben?
 • hoe benader ik ouders die moeilijk te bereiken zijn?
 • hoe geef ik aan wat ouders van het onderwijs van hun kind kunnen verwachten?
 • hoe voer ik op een goede manier een lastig gesprek?
 • hoe ga ik om met verschillende gedragingen van ouders?
 • een ouder die het niet eens is over een mogelijk VMBO-advies

Na deze training kunt u adequaat aansluiten (zonder aan te passen!) en duidelijkheid creëren bij leerlingen/studenten met een andere culturele achtergrond in begeleidingsgesprekken of in de klas/collegezaal, waardoor de spanning afneemt en uw invloed op het gedrag van de ander toeneemt. Met een methodiek als handvat kunt u dit uitgebreid oefenen met een trainingsacteur.
Oftewel een boeiende en interactieve training om effectiever te leren communiceren met uw studenten, waar ze ook vandaan komen!

Uit de vele praktijkcases van deelnemers blijkt dat de kwaliteit van de onderlinge communicatie het verschil maakt, zowel verbaal als non-verbaal. Om herkenbaar te maken wat er gebeurt in de communicatie, als gevolg van culturele gedragspatronen, gebruiken we een methode gebaseerd op het onderzoek van Gordon om spanning te verminderen en invloed te vergroten.

Voor wie
Docenten in het PO, VO, VMBO, MBO, hogescholen en universiteiten die werken met multiculturele leerlingen/studentenpopulaties.

Doelstelling en resultaat
Als docent of begeleider na de training:

 • heeft u inzicht in de invloed van cultuurwaarden op gedrag, communicatie en perceptie, zowel bij de ander als met name bij uzelf.
 • kunt u waarnemen en luisteren vanuit een ‘open perspectief’.
 • kunt u adequaat aansluiten (zonder aan te passen) en duidelijkheid creëren bij leerlingen/studenten met een andere culturele achtergrond in begeleidingsgesprekken of in de klas/collegezaal, waardoor de spanning afneemt en uw invloed op het gedrag van de ander toeneemt.
 • bent u in staat om resultaten van leerlingen/studenten objectief te beoordelen. kunt u effectief omgaan met conflicterende situaties die ontstaan vanuit cultuurgebonden leefregels van de leerling/student en de regels cq procedures van uw eigen onderwijsinstelling.
 • Hiernaast wordt aandacht besteed aan oordeelsvorming, waarneming, feitelijke observatie, bewustwording van eigen houding, zowel verbaal als non-verbaal en het effect daarvan op de ander.
 • Je wordt jezelf bewuster van je eigen houding en je leert hoe je het beste contact kunt maken met leerlingen en ouders van verschillende culturele achtergrond.

Vorm
De training kent een zeer persoonlijke en praktijkgerichte aanpak. Er wordt gewerkt met geprepareerde praktijkcases en cases van de deelnemers zelf. Het ervarend leren staat centraal. Er worden afwisselende werkvormen gebruikt waarbij o.a. wordt gewerkt vanuit opdrachten, dilemma”s, rollenspellen, observatie, ervaringen en natuurlijk oefenen. Dit alles is gebaseerd op een gedegen theoretisch kader dat op inspirerende wijze wordt gebracht met veel voorbeelden.

Wilt u meer informatie, heeft u een vraag of bent u nieuwsgierig naar het complete programma van de training? Neem gerust contact met ons op.