Oudercommunicatie

Training: “Effectief communiceren met ouders”: 

Met de training Effectief communiceren met ouders zoomen we in op het ouder / leerkracht aspect van deze driehoek. Op school komen opvoeding en onderwijs samen. Het voeren van een goede dialoog tussen ouder en leraar is in het belang van zowel de school als de ouders. Beiden willen kinderen/ leerlingen zo goed mogelijk helpen bij hun ontwikkeling en bij het leren. Kinderen/ leerlingen zijn het meest geholpen als alle betrokken partijen met elkaar samenwerken en met elkaar op een constructieve manier in gesprek gaan, want op deze manier kunnen de leraar en de ouders elkaar versterken bij de ontwikkeling van het kind / de leerling. Dit is het uitgangspunt van Driehoektraining.

Effectief communiceren in moeilijke situaties 

 • Hoe zorgt u ervoor dat u niet tegenover elkaar staat maar naast elkaar?
 • Hoe betrek ik ouders bij het onderwijs van hun kind?
 • Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik mezelf zeker voel als ik in gesprek treed met ouders?
 • Hoe ga ik om met ouders die andere verwachtingen hebben?
 • Hoe benader ik ouders die moeilijk te bereiken zijn?
 • Hoe geef ik aan wat ouders van het onderwijs van hun kind kunnen verwachten?
 • Hoe voer ik op een goede manier een lastig gesprek?
 • Hoe ga ik om met verschillende gedragingen van ouders?  

Dit zijn voorbeelden van vragen uit de praktijk waarop Driehoektraing antwoord geeft. De trainingen worden vormgegeven op basis van casuïstiek die deelnemers zelf inbrengen.

Bijgaand tref je het programma

Trainingsopzet: ( casuïstiek – gedrag – leerdoel )
Bovenstaande drie componenten vormen de basis van waaruit de training wordt opgebouwd. Vanuit de casuïstiek die door u en andere deelnemers wordt ingebracht, kijken we  naar het gedrag waarmee u wilt oefenen. Vervolgens wordt de praktijksituatie gesimuleerd waardoor u op een interactieve wijze werkt aan uw persoonlijke leerdoelen, die betrekking kunnen hebben op verschillende thema’s. Voorbeelden hiervan zijn beeldvorming, het omgaan met culturele verschillen of het overbruggen van frustraties of assertief gedrag van ouders. Bij de oefeningen gaat het om het ontdekken van effectief gedrag en wordt u bewust van uw houding en het effect hiervan op de ander.

Hoe?
Het inzetten van verschillende gesprekstechnieken, het bewust zijn van de eigen houding en het aangeven van persoonlijke grenzen staat centraal.

Wat is het doel? 
Persoonlijk in staat zijn om de ouders tijdens gesprekken positief te betrekken bij het onderwijs van het kind / de leerling, waarbij de focus ligt op het omgaan met verschillend gedrag van ouders.

Voor wie?
Leerkrachten, intern begeleiders, directies en andere functionarissen die werkzaam zijn in het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Procesbegeleiders
De training wordt geleid door een procesbegeleider die ruime ervaring heeft met het geven van trainingen. De procesbegeleider heeft een achtergrond als docent drama of trainer met trainingsacteurs-achtergrond. Hierdoor kan hij/ zij verschillende methoden en technieken inzetten en blijft het interactieve karakter van de training gewaarborgd. De kracht van de training is dat er wordt gewerkt in kleine groepen. Per zeven deelnemers wordt er één procesbegeleider ingezet. Op deze manier kan de procesbegeleider u gerichte en persoonlijke feedback geven!

Beoogd resultaat
Na het volgen van de training bent u in staat om:

 • Interventies toe te passen om weerstand te kunnen ombuigen zodat ouders participeren in het onderwijsproces van hun kind;
 • Bewust zijn van het effect wat het gedrag van uw gesprekspartner op u heeft;
 • Persoonlijke grenzen aan te geven op een manier waarop dit een positief effect heeft op de relatie met de ouders;
 • Uw relatie met de ouders te versterken.

Kenmerkende elementen

 • Efficiënt: De training duurt één dagdeel en wordt geleid door een professionele procesbegeleider die ruime ervaring heeft als trainer en trainingsacteur. De training is interactief en bestaat uit praktijkoefeningen met een theoretische onderbouwing.
 • Praktisch:Er wordt veelal geoefend met casuïstiek die deelnemers zelf inbrengen. De procesbegeleiders maken gebruik van verschillende methodes en werkvormen. Ervarend leren staat centraal.
 • Pragmatisch: De deelnemers krijgen praktische tools en vaardigheden aangereikt om hiermee gesprekken met ouders positief te laten verlopen.

Bent u nieuwsgierig naar het complete programma van deze training? Neem gerust contact met ons op, dan sturen wij u het programma per email toe.

Kosten InCompany: € 1250 ,00. Dit is inclusief, trainer en trainingsacteur , voorbereiding, digitale trainingsmateriaal, Exclusief kilometervergoeding, 0.25 per km.