LOWAN webinar Traumasensitief lesgeven. Dinsdag 18 juni .15.30 tot 16.30 uur

De komst van nieuwkomers in het onderwijs brengt een eigen dynamiek met zich mee. De essentie van traumasensitief lesgeven (TSL) is het begrijpen van het gedrag van leerlingen door te kijken naar de oorsprong ervan. Door inzicht te krijgen in wat een leerling doormaakt, kun je het gedrag beter begrijpen.

Tijdens dit webinar wordt het volgende behandeld:

  • Het herkennen van verschillende vormen van trauma bij leerlingen.
  • Het gedrag van kinderen met een trauma op een juiste manier interpreteren.
  • Leerlingen met een trauma beter herkennen aan de hand van kennis over mogelijke signalen.
  • Begrijpen wat kinderen hebben meegemaakt en hoe hiermee om te gaan.
  • Het onderscheid maken tussen gedrag dat door trauma is veroorzaakt en andere invloeden op hun gedrag.
  • Praktisch en gepast reageren op het gedrag van getraumatiseerde leerlingen.
  • De rol van cultuurverschillen begrijpen bij het maken van keuzes voor een geschikte benadering.

Aanmelden Webinar>>>

Ook voor jullie school delen wij graag onze kennis en ervaring. Neem gerust contact met ons op voor een incompany bijeenkomst.