14 September 2015 ~ 0 Comments

Workshop: Blijf je emoties de baas!

Voor een zinvolle, leuke en inspirerende invulling van een studiedag. Ervarend leren.

Naast het reguliere aanbod van de praktische Driehoektraining verzorgen we ook met regelmaat korte interactieve sessies rond het thema “Effectief communiceren met ouders ” bij de scholen tijdens de studiedagen. De workshop kan worden uitgevoerd in 90 minuten. Scroll verder naar beneden voor alle informatie!.

Workshop: Blijf je emoties de baas! “Effectief communiceren met ouders en leerlingen”. We hebben deze workshop verzorgd bij verschillende congressen en scholen.

Wat is jouw eerste reactie wanneer je het gedrag van een ander (ouder of leerling) als belemmerend of grensoverschrijdend ervaart? Middels korte interventies wordt er geëxperimenteerd met allerlei gedragingen, emoties en weerstanden van een ouder of leerling om dit vervolgens effectief te beïnvloeden. Ontdek het verschil tussen uitingen van macht en onmacht en leer er mee om te gaan.

Tijdens deze workshop word je je bewust van je non-verbale gedrag en reacties wanneer je uit je comfortzone wordt gehaald. Je ervaart hoe je op effectieve wijze spanningen weet te reguleren, zodat je met een open houding (en voor je eigen welzijn) het gewenste effect kan behalen. Ervarend leren staat centraal. Je krijgt inzicht in je eigen handelen en ontvangt handvatten om je spanningen te kanaliseren.

We hebben veel positieve ervaringen met de uitvoering van de praktische training rond “Effectief communiceren met ouders. Driehoektrainingen worden zeer goed geëvalueerd. Bijgaand tref je een aantal evaluaties.

We werken op de degelijke basis van gedragswetenschap, communicatietheorie en ervaren procesbegeleiders/trainingsacteurs. Maatwerk is het uitgangspunt: jouw leervragen en die van je organisatie zijn leidend! Daarbij kunnen we elke training theoretisch inkaderen naar een specifiek beleidsthema of vraagstuk zoals passend onderwijs, grensoverschrijdend gedrag, school en veiligheid  of bijvoorbeeld samenwerking in het team.

Dat laatste vanuit de wetenschap dat we allemaal mensen zijn en waarom zou wat positief werkt in de communicatie met ouders niet werken in je team?

Persoonlijk contact overtreft wat ons betreft alle communicatiemiddelen. Wij zitten graag met u rond de tafel om te bespreken wat wij voor u kunnen betekenen.

Wees Sociaal, Deel en verdeel!

Leave a Reply