14 March 2017 ~ 0 Comments

Praktische studiedag: “Het bespreekbaar maken van beladen thema’s” #schoolveiligheid

schoolveiligheid

Binnen het onderwijs kunnen zich lastige situaties voordoen die moeilijk bespreekbaar zijn. Denk aan agressie, seksuele voorlichting, radicalisering, de politieke situatie in bepaalde landen, het geloof, discriminatie en pesten. Schoolveiligheid valt of staat met de wijze waarop het onderwijspersoneel het gesprek aangaat wanneer het over beladen thema’s gaat

Wat is jouw eerste reactie wanneer je het gedrag van een ander als belemmerend ervaart? Tijdens deze workshop word je je bewust van je non-verbale gedrag en reacties wanneer je uit je comfortzone wordt gehaald.

De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:
– Verbindend communiceren
– Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gevoelens en behoeften
– Simpele tools om de communicatie met de leerling open te houden

Van belang is dat de persoonlijke normen overeen komen met de organisatienormen, zeker wanneer het om beladen thema’s gaat, zoals seksuele diversiteit, grensoverschrijdende gedragingen, e.a.

De deelnemers kunnen eigen casuïstiek inbrengen. Voorbeelden hiervan zijn beeldvorming, het omgaan met weerstand of het overbruggen van frustraties of assertief gedrag van ouders en/of leerlingen. Hoe ga ik om met moeilijke gesprekken over radicalisering? Hoe voer ik een dialoog met andersdenkenden? Bij de simulaties gaat het om het ontdekken van effectief gedrag.

Je ervaart hoe je op effectieve wijze spanningen weet te reguleren, zodat je met een open houding (en voor je eigen welzijn) het gewenste effect kan behalen. Ervarend leren staat centraal. Je krijgt inzicht in je eigen handelen en ontvangt handvatten om je spanningen te kanaliseren.

Procesbegeleider: Rubik Nazarian
Met veel passie en plezier verzorg ik praktische trainingen in het onderwijs.
Ik ben trainer, trainingsacteur en de initiator van Driehoektraining.

Inmiddels is Driehoektraining bij veel onderwijsorganisaties actief (regulier en speciaal onderwijs). Op het gebied van meedenken in het neerzetten van een optimaal veilig pedagogisch klimaat en het aanbieden van verschillende praktische trainingen op maat (o.a. ouderbetrokkenheid, passendonderwijs, conflicthantering. school en veiligheid en teamtrainingen.

Het PDF_bestand : Hetbespreekbaar maken van beladent hema’s

Projectplan ‘Educatief Videoplatform Schoolveiligheid’ : voor en door onderwijsprofessionals: https://www.linkedin.com/pulse/projectplan-educatief-videoplatform-schoolveiligheid-voor-nazarian

De praktische Driehoektrainingen staan geregistreerd in het Lerarenregister

Wees Sociaal, Deel en verdeel!

Leave a Reply