31 March 2017 ~ 0 Comments

Amsterdamse Lerarenbeurs #Lerarenbeurs ‏@AmsterdamNL ‏

Gemeente Amsterdam wil goed onderwijs. Daarom investeren ze in leraren met een eigen subsidie, de Amsterdamse Lerarenbeurs. Ben je een leraar of schoolleider in Amsterdam en wil je vakinhoudelijk, didactisch- en/of pedagogisch kennis ontwikkelen? Vraag dan de Amsterdamse Lerarenbeurs aan!

Investeren in persoonlijke groei

Ben je een docent of schoolleider in Amsterdam? Dan stimuleert de gemeente Amsterdam jou om je te blijven ontwikkelen. Voor het schooljaar 2017- 2018 kun je gebruikmaken van de Amsterdamse Lerarenbeurs van maximaal 2000 euro per persoon. Een unieke kans om te investeren in je persoonlijke groei!

Inmiddels is Driehoektraining bij veel onderwijsorganisaties actief (regulier en speciaal onderwijs). Op het gebied van meedenken in het neerzetten van een optimaal veilig pedagogisch klimaat en het aanbieden van verschillende praktische trainingen op maat (o.a.ouderbetrokkenheid, passendonderwijs, conflicthantering. school en veiligheid en teamtrainingen.

Gun uw team het plezier van ervarend leren en bekijk ons verrijkt aanbod dat we op maat van uw school en uw team maken! Link: http://www.driehoektraining.nl/wp-content/uploads/Gevarieerd-aanbod3.pdf

 Beurs aanvragen

Tussen 14 maart en 22 april 2017 kunnen bevoegde leraren en schoolleiders die werken op een Amsterdamse school voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs (incl. speciaal onderwijs) een Amsterdamse Lerarenbeurs aanvragen voor het schooljaar 2017-2018. Ook leraren (geen schoolleiders) van het middelbaar beroepsonderwijs konden zo’n beurs aanvragen.

De Amsterdamse Lerarenbeurs kan zowel worden aangevraagd door een individuele leraar, als door een groep leraren voor een gezamenlijk professionaliseringstraject. Het maximumbedrag per leraar is € 2000,-. Elke leraar kan één keer gebruik maken van deze regeling.

Vraag vanaf 14 maart 2017 de Amsterdamse Lerarenbeurs aan via de site van de gemeente! Hulp nodig? Driehoektraining helpt je graag bij je aanvraag. Bel of mail ons.

 

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/onderwijs-leerplicht/amsterdamse/lerarenbeurs/

Wees Sociaal, Deel en verdeel!

Leave a Reply