26 July 2017 ~ 0 Comments

OUDERBETROKKENHEID VAN NIEUWKOMERS OP TWEE SCHIEDAMSE BASISSCHOLEN @PlatformKIS #ouderbetrokkenheid #Nieuwkomers #Migranten

De Schiedamse basisscholen ’t Meesterwerk en Centrale Opvang Nieuwkomers (CON) waren benieuwd naar de betrokkenheid van ouders van nieuwkomers op hun scholen. Daarom dienden zij in juli 2015 een verzoek voor onderzoek in bij Kennisplatform Integratie & Samenleving.

Uit de interviews blijkt dat een deel van de ouders het belang niet ziet van hun rol in de ontwikkeling van hun kind of niet uit de voeten kan met het advies van de school. De verwachtingen die de ouders van school hebben zijn hoog. Ouders moeten daarom, vanaf de dag dat het kind op school komt, doordrongen worden van de achterstand die hun kind heeft in te halen en vooral van de rol die zij daarbij zelf kunnen hebben (of hoe ze hulp kunnen inschakelen op de punten waar zij zelf tekort schieten).

Lees verder:  ouderbetrokkenheid-nieuwkomers-op-basisscholen

N.B. Praktische nascholing “Effectief communiceren met ouders” #ouderbetrokkenheid #nieuwkomers

Wees Sociaal, Deel en verdeel!

Leave a Reply