13 October 2017 ~ 0 Comments

Gezonde leefstijl / Ouderbetrokkenheid

Ouders van álle leerlingen betrekken bij een gezonde leefstijl? Het kan! Scholen en ouders worden steeds vaker als partners bij gezonde leefstijlthema’s gezien. Maar hoe bereik je als school die ouders die de kennis rond deze thema’s het hardst nodig hebben en bij wie laaggeletterdheid vaak ook een rol speelt? Met blijvende aandacht en creatief denken, stelt Hans Christiaanse, voorheen schooldirecteur, nu accounthouder Alles is Gezondheid en adviseur Tel mee met Taal. Coryke van Vulpen (projectleider jeugd bij Pharos) en Rebecca Beck (adviseur jeugd bij Kenniscentrum Sport) vroegen welke adviezen hij voor scholen heeft om álle ouders te betrekken.

Lees verder:  Ouders van álle leerlingen betrekken bij een gezonde leefstijl_2

Wees Sociaal, Deel en verdeel!

Leave a Reply